Beschermd Cultuurgoed

Voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn.

Aanvrager

Project

Toegekend bedrag

R.K. Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht

Schilderij Heilige familie met Anna

€ 32.044

Stichting CEPIG, Ouderkerk aan de Amstel

Interieuronderdelen Portugese Synagoge

€ 292.000

Stichting 't Stift, Susteren

Restauratie van de Verzameling van de Sint Amelberga kerk

€ 15.000