Beschermd Cultuurgoed

Voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn.

Aanvrager

Project

Toegekend bedrag

Stichting Museum In 't Houten Huis, De Rijp

West Groenlandse Kajak

€ 3.791

  

€ 3.791