Collectiemobiliteit

Voor musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen.

Aanvrager

Project

Toegekend bedrag

Museum Vlaardingen, Vlaardingen

Project herwaardering collectie Museum Vlaardingen

€ 75.000

  

€ 75.000