Toekenningen 2021

REGELINGEN

Aankopen

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden. Zie hier de toekenningen.

Art Fair Internationaal

Voor Nederlandse en buitenlandse galeries die op buitenlandse kunstbeurzen werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen. Zie hier de toekenningen.

Beschermd Cultuurgoed

Voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn. Zie hier de toekenningen.

Collectiemobiliteit

Voor musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen. Zie hier de toekenningen.

Collectieprogramma’s

Voor kunstmusea die hun collecties beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 willen uitbreiden op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan. Zie hier de toekenningen.

Curator Beschouwer

Voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn in de beeldende kunst of cultureel erfgoed die een inhoudelijk plan willen uitwerken in een afgebakende periode. Zie hier de toekenningen.

Erfgoed Innovatie

Een bijdrage voor musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook kan worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek. Zie hier de toekenningen.

Herdenking Slavernijverleden

Een bijdrage voor het organiseren van de nationale herdenking en het stimuleren en faciliteren van lokale herdenkingen slavernijverleden. Alleen het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden (NiNsee) kan alleen of samen met een andere culturele instelling aanvragen. Zie hier de toekenningen

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Voor Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Zie hier de toekenningen.

Kunst Erfgoed Presentatie

Een bijdrage voor beeldende kunst- en erfgoedinstellingen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed. Zie hier de toekenningen.

Kunst Opdracht

Een bijdrage voor zowel publieke als private opdrachtgevers die een opdracht willen geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland. Zie hier de toekenningen.

Kunst Presentatie Internationaal

Een bijdrage voor kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland internationaal willen tonen. Zie hier de toekenningen.

Kunst Verbinding

Een projectbijdrage voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst gericht zijn maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst voor een eenmalig evenement op het gebied van hedendaagse beeldende kunst. Of een tweejarige ontwikkelbijdrage voor instellingen die beeldende kunstevenementen organiseren en zich inhoudelijk en organisatorisch verder willen ontwikkelen. Zie hier de toekenningen.

Kunstenaar Basis

Voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk. De bijdrage bedraagt € 40.000 (voorheen Werkbijdrage Bewezen Talent € 38.000) gespreid uitbetaald over 2-4 jaar. Zie hier de toekenningen.

Kunstenaar Project

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode. Zie hier de toekenningen.

Kunstenaar Start

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het ontwikkelen van hun kunstpraktijk. De bijdrage bedraagt € 20.000 (voorheen Werkbijdrage Jong Talent € 19.000) voor 12 maanden. Zie hier de toekenningen

KunstKoopregeling

Voor galeries die hun klanten de mogelijkheid willen bieden gebruik te maken van de KunstKooplening vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Zie hier de toekenningen.

Programma’s Kunstpodia 2021

Voor kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma van 1 tot 4 jaar. De regeling kent 4 categorieën - Start, Basis, Pro en Breed - die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Zie hier de toekenningen.

Publicatie

Een bijdrage voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland. Zie hier de toekenningen.

Residency

Voor beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden bij een van de (inter)nationale residencies via het Mondriaan Fonds. Zie hier de toekenningen.

Restauratie Mobiel Erfgoed

Een bijdrage voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. Zie hier de toekenningen.

Overige projecten

Zie hier de toekenningen.

CORONA-ONDERSTEUNING

Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer

Een tijdelijke Corona-overbrugging voor kunstenaars, curatoren en beschouwers om ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk konden blijven doorwerken. Het gaat om een werkperiode van minimaal 1 tot maximaal 6 maanden. Zie hier de toekenningen.

Kunstenaarshonorarium

Compensatie voor beeldende kunstinstellingen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars. Zie hier de toekenningen.

Coronaregeling Kunsthallen

Compensatie voor kunsthallen die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de covid-19-maatregelen. Zie hier de toekenningen.

Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid

Ondersteuning voor musea en andere erfgoedinstellingen die te maken hebben met bezuinigingen op medewerkers voor collectiebeheer, collectieonderzoek en educatie of waar ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie on hold zijn gezet, bij het op peil houden van de personele bezetting en het aantrekken van nieuw erfgoedtalent. Zie hier de toekenningen.

Coronaregeling Musea met een private collectie

Compensatie voor musea met een overwegend private collectie die financiële problemen hebben ervaren als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19. Zie hier de toekenningen.