Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Voor Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Aanvrager

Project

Toegekend

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen

Het Onvoorstelbare Verbeeld

€ 34.000

Museum Het Valkhof, Nijmegen

Zichtbare Geschiedenis: een Surinaams diorama in Nijmegen

€ 45.000

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum

Waive Europe - From the archive to the dancefloor

€ 74.000

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag

Marks on Art - Merken en merktekens op zestiende- en zeventiende-eeuwse Paneel- en koperschilderingen

€ 35.000