Toekenningen 2023

REGELINGEN

Aankopen

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden. Zie hier de toekenningen.

Art Fair Internationaal

Voor Nederlandse en buitenlandse galeries die op buitenlandse kunstbeurzen werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen. Zie hier de toekenningen.

Beschermd Cultuurgoed

Voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn. Zie hier de toekenningen.

Collectiemobiliteit

Voor musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen. Zie hier de toekenningen.

Collectieprogramma’s

Voor kunstmusea die hun collecties beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 willen uitbreiden op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan. Zie hier de toekenningen.

Curator Beschouwer

Voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn in de beeldende kunst of cultureel erfgoed die een inhoudelijk plan willen uitwerken in een afgebakende periode. Zie hier de toekenningen.

Erfgoed Innovatie

Voor musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook kan worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek. Zie hier de toekenningen.

Erfgoed Starters

Voor publiekstoegankelijke beeldende kunstinstellingen, musea en andere erfgoedinstellingen voor het in loondienst nemen van een starter. Een starter heeft minder dan 5 jaar werkervaring in de erfgoed- en beeldende kunstsector. Zie hier de toekenningen.

Herdenking Slavernijverleden

Voor het organiseren van de nationale herdenking en het stimuleren en faciliteren van lokale herdenkingen slavernijverleden. Alleen het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden (NiNsee) kan alleen of samen met een andere culturele instelling aanvragen. Zie hier de toekenningen

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Voor Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Zie hier de toekenningen.

Kunst Erfgoed Presentatie

Voor beeldende kunst- en erfgoedinstellingen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed. Zie hier de toekenningen.

Kunst Opdracht

Voor zowel publieke als private opdrachtgevers die een opdracht willen geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland. Zie hier de toekenningen.

Kunst Presentatie Internationaal

Voor kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland internationaal willen tonen. Zie hier de toekenningen.

Kunst Verbinding

Voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst gericht zijn maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst voor een eenmalig evenement op het gebied van hedendaagse beeldende kunst. Of een tweejarige ontwikkelbijdrage voor instellingen die beeldende kunstevenementen organiseren en zich inhoudelijk en organisatorisch verder willen ontwikkelen. Zie hier de toekenningen.

Kunstenaar Basis

Voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk. De bijdrage bedraagt €44.000 gespreid uitbetaald over 2-4 jaar. Zie hier de toekenningen.

Kunstenaar Project

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode. Zie hier de toekenningen.

Kunstenaar Start

Voor beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het ontwikkelen van hun kunstpraktijk. De bijdrage bedraagt €22.000 voor 12 maanden. Zie hier de toekenningen

Kunstenaarshonorarium

Compensatie voor beeldende kunstinstellingen voor betaling van redelijke vergoedingen aan kunstenaars. Zie hier de toekenningen.

KunstKoopregeling

Voor galeries die hun klanten de mogelijkheid willen bieden gebruik te maken van de KunstKooplening vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. Zie hier de galeries die deelnemen aan de KunstKoop.

Programma’s Kunstpodia 2023

Voor kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma van 1 tot 4 jaar. De regeling kent 4 categorieën - Start, Basis, Pro en Breed - die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Zie hier de toekenningen.

Publicatie

Voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland. Zie hier de toekenningen.

Residency

Voor beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden bij een van de (inter)nationale residencies via het Mondriaan Fonds. Zie hier de toekenningen.

Restauratie Mobiel Erfgoed

Voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. Zie hier de toekenningen.

Voucher Internationaal

Voor beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers uit Nederland om snel in te kunnen gaan op een uitnodiging van een internationaal erkende hedendaagse beeldende kunstinstelling, -platform, -festival of -symposium. Zie hier de toekenningen.

Voucher Manifestaties

Voor beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar om hun internationale positie een impuls te geven. Zie hier de toekenningen.

Voucher Ontwikkeling

Voor beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar voor het ontwikkelen en/of verdiepen van de praktijk. Zie hier de toekenningen.

Open Oproep Kunst Media

Voor tijdschriften en andere publieke media of online platformen om de betrokkenheid bij, en het gesprek over de hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk te bevorderen. Zie hier de toekenningen.

Open Oproep Erfgoedvrijwilligers

Voor erfgoedinstellingen en andere organisaties die met vrijwilligers (willen) werken en een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materiaal erfgoed. Zie hier de toekenningen.

Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Voor activiteiten en initiatieven van een brede groep aanvragers die een bijdrage leveren aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk. Zie hier de toekenningen.

Overige projecten

Zie hier de toekenningen.