Beschermd Cultuurgoed

Voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn.

Aanvrager

Project

Toegekend

Stichting Behoud & Restauratie Beeldenschat Sint Petrus' Bandenkerk Venray

Restauratie Christuscorpus

€ 5.000

Schatkamer Sint Servaas, Maastricht

Verzameling van de Sint Servaaskerk

€ 120.847