Essay Vistas of Modernity – decolonial aesthesis and the end of the contemporary

Essayreeks

Essay Vistas of Modernity – decolonial aesthesis and the end of the contemporary

Het Mondriaan Fonds publiceert met regelmaat essays van schrijvers, denkers en bemiddelaars over actuele thema’s die raken aan de werkterreinen van het fonds. In 2021 is niet gewerkt aan een nieuw essay, maar vond wel veel activiteit plaats rondom de publicatie die eind 2020 was verschenen: Vistas of Modernity - decolonial aesthesis and the end of the contemporary van auteur Rolando Vazquez. De Engelstalige publicatie verscheen bij het Mondriaan Fonds en de (inter)nationale distributie wordt verzorgd door Jap Sam Books.

Nog voordat de uitgestelde boekpresentatie had plaatsgevonden was dit essay, nummer 14 in de reeks, al toe aan een herdruk. Rolando Vazquez (mede-organisator Decolonial Summer School, Middelburg en adjunct-hoogleraar Sociologie aan University College Roosevelt bij de Universiteit Utrecht) ontving naar aanleiding van de publicatie tallozen uitnodigingen voor lezingen en webinars bij onder meer het Sandberg instituut, Piet Zwart, Jan van Eyck academie, Research Center for Material Culture, TU Delft, Sint Joost Academie, BAK en aan de Universiteit van Amsterdam. De tekst werd bestudeerd tijdens programma’s bij onder andere Arts Cabinet (LaColonie) in London en bij deBuren in Brussel, waar samen met de Kitchen ook gewerkt wordt aan een podcast. Andere uitgevers hebben plannen voor onder meer Spaanse, Roemeense en Nederlandse vertalingen.

Boekpresentatie bij Kunstinstituut Melly

Kunstinstituut Melly organiseerde rondom het boek 3 openbare online leesgroepen, waarbij steeds een deel van de tekst werd bediscussieerd onder leiding van achtereenvolgens Sasha Huber, Sekai Makoni en Wendelien van Oldenborgh. Deze sessies waren de opmaat naar de uitgestelde boeklancering die het Mondriaan Fonds samen met Melly organiseerde op 11 september. Voor deze gelegenheid hield professor Gloria Wekker een keynote lezing, waarna een gesprek plaatsvond met Rolando Vazquez en professor Wekker, onder leiding van moderator Nancy Jouwe.