Oscar Peters, The Moving Mountain, 2021. Foto: Haruka Oka

Kunst Presentatie Internationaal

Oscar Peters, The Moving Mountain, 2021. Foto: Haruka Oka

Kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen, kunnen een bijdrage krijgen in de kosten voor het internationaal tonen van werk. Met Kunst Presentatie Internationaal (voorheen Presentatie Buitenland) stimuleert het Mondriaan Fonds het vergroten van de internationale bekendheid en waardering van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland. 

De bijdrage is voor kosten die de zichtbaarheid van het werk vergroten en niet in de reguliere begroting van een presentatie zijn opgenomen. Zoals een eventuele gastconservator, reis- en verblijfkosten van betrokken kunstenaar(s) en/of gastcurator, transport- en daarbij behorende verzekeringskosten, productiekosten en vertaalkosten. Ook een bijdrage in de kosten voor de productie van nieuw werk valt hieronder.

In de eerste maanden van 2021 ontving het fonds minder aanvragen in vergelijking tot voorgaande jaren. Naarmate de besmettingscijfers daalden, stroomden de aanvragen voor internationale kunstpresentaties alsnog binnen. Net als in voorgaande jaren kwamen de meeste gehonoreerde aanvragen uit Duitsland, maar ook België was goed vertegenwoordigd. Het aantal gehonoreerde aanvragen uit de Verenigde Staten was vele malen hoger dan in 2020. Wellicht houdt dit verband met de verbeterde coronasituatie aldaar. Een voorbeeld is het project Sometimes It Was Beautiful van Christian Nyampeta in het Guggenheim in New York. 

Verder zijn relatief veel aanvragen gehonoreerd voor presentaties in Italië. Dit hangt waarschijnlijk samen met de Biënnale van Venetië die in 2022 weer zal plaatsvinden. Opvallend is ook het hoge aantal gehonoreerde aanvragen voor Japan, zeker gezien de inreisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis. Binnen deze uitdagende omstandigheden lukt het Japanse organisaties projecten met kunstenaars uit Nederland te realiseren. Zo ontving Kyoto Experiment een bijdrage voor de presentatie van The Moving Mountain van Oscar Peters. Het platform had een bijzonder visum geregeld voor de kunstenaar om het kunstwerk te plaatsen en een reeks workshops te geven.

Aantal aanvragen: 130

Gehonoreerd: 82

Totaal gevraagd bedrag: € 1.862.738

Toegekend bedrag: € 1.159.025