Elisa van Joolen en Vincent Vulsma, Technik, 2012-2013. Detail uit Christel Vesters’ Touch / Trace: Researching Migration through Textiles

Publicatie

Elisa van Joolen en Vincent Vulsma, Technik, 2012-2013. Detail uit Christel Vesters’ Touch / Trace: Researching Migration through Textiles

Beeldend kunstenaars en uitgevers kunnen een bijdrage aanvragen voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland. Het gaat om oeuvre-publicaties, eerste publicaties van startende talenten, publicaties die drager zijn van een verhaal of eenmalige opiniërende uitgaven die reflecteren op de kunstenaarspraktijk en die bijdragen aan de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst. Het doel van deze regeling is om bijzondere publicaties te ondersteunen die door inhoud of vorm bijdragen aan de kwaliteit van en de gedachtevorming over de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. 

De maximale bijdrage is 35% van de productiekosten. Als er sprake is van een innovatieve toepassing bijvoorbeeld door printing on demand, e-publishing, apps of een andere technologische vernieuwing dan bedraagt de maximale bijdrage 50%.

Het aantal ingediende aanvragen in 2021 is gelijk aan dat in 2020: 73. Het budget was niet toereikend en werd 3 keer overvraagd: 40% van de aanvragen kon worden gehonoreerd. Hierdoor heeft het Mondriaan Fonds in 2021 bijgedragen aan 29 bijzondere kunstenaarsboeken, overzichtspublicaties en beschouwingen op het kunstenveld. De beschouwende publicaties gaan over actuele kwesties zoals het belang van diversiteit en inclusie, onderbelichte onderwerpen of kunstenaarsstromingen. Een voorbeeld is de publicatie Queer Exhibition Histories van Bas Hendrikx waarin de queer kunstgeschiedenis onder de aandacht wordt gebracht. nai010 uitgevers ontving een bijdrage voor Christel Vesters’ Touch / Trace: Researching Migration through Textiles. Met 5 hedendaagse kunstprojecten van Nederlandse kunstenaars als leidraad, verkent de publicatie hoe hedendaagse beeldend kunstenaars textiel gebruiken als medium en mediator om complexe geschiedenissen te ontrafelen en tastbaar te maken.  

Publicatie How to Make Sculpture Move, Ruta Butkute en Emily Kocken

Van de 7 aanvragen die zijn ingediend voor een innovatieve toepassing zijn er 2 gehonoreerd. Zo ontving Jap Sam Books een bijdrage voor de publicatie How to make sculpture move van Ruta Butkute. De publicatie maakt deel uit van een multidisciplinair project bestaande uit een installatie, tentoonstelling, performances en gemodereerde gesprekken. De publicatie wordt gecomplementeerd met een podcast/audioguide en een interactieve site.

Aantal aanvragen: 73

Gehonoreerd: 29

Totaal gevraagd bedrag: € 923.985

Toegekend bedrag: € 320.110