Coronaregeling Musea met een private collectie

Musea met een overwegend private collectie die financiële problemen hebben ervaren als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19, konden bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen. Met de Coronaregeling Musea met een private collectie bood het Mondriaan Fonds ondersteuning bij het in stand houden van deze musea die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.

Musea met een overwegend private collectie die in 2018 en 2019 gemiddeld 20.000 of meer betalende bezoekers trokken, konden een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming bedroeg in principe 22,3% van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten van de instelling. Er gold een maximum van € 1.000.000 per instelling.

Het Mondriaan Fonds ontving 39 aanvragen van instellingen in heel Nederland. Aangezien het beschikbare budget werd overvraagd, heeft een commissie alle aanvragen beoordeeld, met uitzondering van 4 aanvragen die niet aan de criteria voldeden. Uiteindelijk hebben 34 instellingen een bijdrage ontvangen. Voor alle instellingen was deze bijdrage lager dan zij hadden aangevraagd omdat het beschikbare budget voor deze subsidieregeling niet toereikend was om alle aanvragen volledig te honoreren.

Aantal aanvragen: 39

Gehonoreerd: 34

Totaal gevraagd bedrag: € 10.070.022

Toegekend bedrag: € 8.009.995