Oriëntatiereis

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars en curatoren naar buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen bieden. Het doel is kennisvermeerdering, visieverbreding en netwerkvorming binnen de culturele sector. 

De reizen bieden een overzicht van de hedendaagse beeldende kunst van de bezochte regio’s, introduceren de belangrijkste actoren en laten de deelnemers kennis maken met de mogelijkheden van uitwisseling van verschillende partijen. Deelname is op basis van open inschrijving. Een adviescommissie adviseert het fonds over de selectie van deelnemers op basis van motivatie en onderzoeksvraag.

In 2020 en 2021 was het niet mogelijk een reis te organiseren. De hoop is om in 2022 weer een reis te kunnen organiseren binnen de Europese Unie.

Voorgaande reizen zijn te volgen via de blog orientationtrips.net, waarmee de deelnemers kennis en visie overdragen aan vakgenoten en publiek.