Coronaregeling Kunsthallen

Kunsthallen die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de covid-19-maatregelen konden bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen. Met de Coronaregeling Kunsthallen bood het Mondriaan Fonds ondersteuning aan het in stand houden van kunsthallen die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.

In Nederland gevestigde publiekstoegankelijke kunsthallen die in 2018 en 2019 gemiddeld 30.000 of meer betalende bezoekers trokken en die financiële problemen hebben als gevolg van de coronamaatregelen konden een bijdrage aanvragen als tegemoetkoming in gederfde en te derven inkomsten door de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19.

Het Mondriaan Fonds ontving 4 aanvragen van kunsthallen in Nederland. Alle aanvragen voldeden aan de criteria en hebben compensatie toegekend gekregen. Deze kunsthallen kwamen eerder niet in aanmerking voor compensatie omdat zij geen eigen collectie bezitten en daardoor niet voldeden aan de criteria van de compensatieregelingen.

Aantal aanvragen: 4

Gehonoreerd: 4

Totaal gevraagd bedrag: € 2.905.753

Toegekend bedrag: € 2.905.753