Servies met het wapen van de familie Morosini, Meissen, 1731. Aankoop Rijksmuseum Amsterdam

Aankopen

Servies met het wapen van de familie Morosini, Meissen, 1731. Aankoop Rijksmuseum Amsterdam

De bijdrage Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die, indien mogelijk in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven: van hedendaagse kunst en nijverheid tot oude handschriften en natuurhistorische collecties. Doel is het vergroten van de kwaliteit en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland. De bijdrage is bedoeld voor aankopen die de Collectie Nederland verrijken en die (semi)permanent aan het publiek worden getoond. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 40% van de aankoopprijs.

In 2021 behandelde het fonds 20 aanvragen, daarvan werden er 14 gehonoreerd. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020 (14 aanvragen, waarvan 11 gehonoreerd). Het Mondriaan Fonds heeft 3 aanvragen voorgelegd aan het ministerie van OCW voor een bijdrage uit het Nationaal Aankoopfonds. Dit aankoopfonds is bedoeld voor aankopen die van belang zijn voor de verrijking van de Collectie Nederland en niet alleen gefinancierd kunnen worden vanuit het budget van het fonds. Alle 3 de aanvragen zijn gehonoreerd.

Patricia Kaersenhout, Guess Who’s Coming to Dinner Too?, 2017-2021. Foto: Charlott Markus

Het merendeel van de gehonoreerde aanvragen betrof erfgoed. In 3 gevallen werd bijgedragen aan aankopen van hedendaagse beeldend kunstenaars. Een voorbeeld is Guess Who’s comining to Dinner Too? van Patricia Kaersenhout. Een gezamenlijke aankoop van het Frans Hals Museum, het Centraal Museum, het Van Abbemuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam. Met deze aankoop voegen de musea nieuwe verhalen toe aan hun bestaande collecties. Kaersenhout bouwt met bovengenoemd kunstwerk verder op de traditie en het concept van het iconische werk The Dinner Party (1974-1979) van Judy Chicago. Het werk van Chicago bood ruimte aan belangrijke historische vrouwen die werden ondergerepresenteerd in de dominante geschiedenis. In de uitvoering van Kaersenhout is de Amerikaans-Europese focus van Chicago doorbroken en wordt ruimte geboden aan 60 vrouwen van kleur.

Zie hier een overzicht van alle aankopen die met een bijdrage van het Mondriaan Fonds mogelijk zijn gemaakt.

Aantal aanvragen: 20

Gehonoreerd: 14

Totaal gevraagd bedrag: € 9.372.984

Toegekend bedrag: € 3.837.234