Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid

Door de coronacrisis kunnen musea en andere erfgoedinstellingen te maken hebben met bezuinigingen op medewerkers voor collectiebeheer, collectieonderzoek en educatie of worden ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie on hold gezet. Met de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid bood het Mondriaan Fonds ondersteuning bij het op peil houden van de personele bezetting en het aantrekken van nieuw erfgoedtalent. Deze regeling was bedoeld voor musea en andere collectiebeherende erfgoedinstellingen zoals archieven, met een presentatiefunctie en als kernactiviteit het beheer en behoud van cultureel erfgoed-collecties hebben dat van regionaal of nationaal belang is.

De bijdrage kon worden aangevraagd voor medewerkers op het gebied van collectiebeheer, collectieonderzoek of educatie. Het kon hierbij gaan om het voortzetten van een bestaand dienstverband, vast of tijdelijk, maar ook om een nieuwe aanstelling. Daarnaast kon de bijdrage worden aangevraagd voor het behouden of het (opnieuw) aanstellen van nieuw erfgoedtalent waarmee ontbrekende of onderbelichte perspectieven op collectievorming en collectiepresentatie kon worden toegevoegd aan de organisatie.

De bijdrage was maximaal € 50.000 per positie. De aanvrager bepaalde de duur van de aanstelling en moest zelf minimaal 10% bijdragen, dus tenminste € 5.000. De bijdrage betrof de bruto salariskosten en de daarmee samenhangende werkgeverslasten.

In totaal ontving het Mondriaan Fonds 167 aanvragen, waarvan er 158 werden toegekend. In de categorie collectiebeheer werden 83 aanvragen toegekend, in de categorie educatie 29 aanvragen, in de categorie nieuw erfgoedtalent 25 en in de categorie collectieonderzoek 21 aanvragen. De aangestelde medewerkers zijn werkzaam op verschillende kennisgebieden binnen het erfgoedveld. Meerdere instellingen konden met behulp van de bijdrage een of meerdere medewerkers behouden wiens contract niet kon worden verlengd als gevolg van de covid-19 maatregelen of opnieuw in dienst nemen, zoals Museum het Schip en Natuurmuseum Brabant. Daarnaast stelde de bijdrage musea in staat nieuwe mensen te werven zodat ook ambities op het gebied van diversiteit en inclusie of een verdere professionalisering van de instelling doorgang kunnen vinden, ondanks de financiële gevolgen van de beperkende maatregelen door covid-19. Zo ontving Archivo Nacional Aruba een bijdrage voor het behouden en aanstellen van 3 medewerkers collectiebeheer. Samen gaan zij het kwetsbare archief digitaliseren zodat deze voor publiek toegankelijk blijft. Een senior medewerker conservering kon met de bijdrage behouden blijven en kennis overdragen aan 2 nieuw geworven medewerkers. Nieuwe denkwijzen worden hiermee gekoppeld aan jarenlange ervaring en expertise. Het Haags Historisch Museum kon met de bijdrage een nieuw erfgoedtalent werven die als assistent-conservator meewerkt aan het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten op het gebied van eigentijds verzamelen zodat een breder en divers publiek zich kan herkennen in de verhalen die het museum vertelt. Hortus Botanicus Leiden beoogt met de aanstelling van hun nieuwe medewerker educatie basis- en middelbare schoolleerlingen te bereiken die daar via hun omgeving niet snel mee in aanraking zouden komen.

Deze coronaregeling was gericht op instellingen in het Koninkrijk der Nederlanden. Het Mondriaan Fonds heeft extra inspanningen geleverd om aanvragers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk over de regeling te informeren, onder andere middels een online spreekuur specifiek voor aanvragers uit deze regio. Dit heeft geresulteerd in 19 aanvragen uit Aruba, Bonaire, Sint Maarten en Curaçao.

Aantal aanvragen: 167

Gehonoreerd: 158

Totaal gevraagd bedrag: € 8.055.377

Toegekend bedrag: € 7.572.377