Organisatie & financiën

Het Mondriaan Fonds heeft in 2021 3.483 aanvragen behandeld, waarvan er 2.045 zijn toegekend voor een bedrag van ruim € 60 miljoen. In de volgende paragrafen meer over de organisatie en werkwijze van het fonds, de partners waarmee wordt samengewerkt, het exploitatieresultaat en de financiële positie. Een speciale paragraaf is gewijd aan de samenwerking tussen de 6 Rijkscultuurfondsen.