Communicatie

Het Mondriaan Fonds wil bereikbaar zijn voor een brede groep mensen: divers in opleiding, leeftijd, achtergrond, voorkeuren, disciplines, ambities en gender én afkomstig uit alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Hoe breder de opvatting over beeldende kunst en erfgoed bij het Mondriaan Fonds is en wordt uitgedragen, des te rijker het aanbod en de sector ook worden. 

Om dat te bewerkstelligen is in 2020 gestart met het ontwikkelen van een nieuwe merk- en communicatiestrategie. Doel is, in lijn met het beleidsplan 2021-2024, het Mondriaan Fonds toegankelijk te maken voor een brede groep aanvragers en het fonds beter bekend te maken bij het grote publiek.

Het resultaat werd in 2021 gelanceerd. Het aanbod van regelingen is vereenvoudigd, titels zijn aanpast en de online uitleg is toegankelijker gemaakt. Sinds november heeft het Mondriaan Fonds een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Zo beschikt het fonds nu over een Aanvraaghulp, een online tool die het vinden van de juiste subsidieregeling eenvoudiger maakt. Er zijn aanpassingen gedaan ter bevordering van de digitale toegankelijkheid. Er is een voorleesfunctie geïnstalleerd, de video’s worden ondertiteld en is er met helder contrast in kleuren gewerkt. Ook heeft de site een neutrale, heldere beeldtaal ontwikkeld. Met deze veranderingen geeft het Mondriaan Fonds invulling aan de toegankelijkheid die in het beleidsplan 2021-2024 als ambitie is beschreven. De nieuwe stijl en strategie kwamen samen met Das Buro uit Rotterdam tot stand.

Mondriaan Fonds maakt mogelijk

Allereerst willen we beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers, musea en erfgoedinstellingen, kunstpodia, galeries, private en publieke opdrachtgevers en kunstkopers informeren over de mogelijkheden die het fonds hen biedt. We zetten actief in op het vergroten van het bereik door de doelgroepen op maat te bedienen. Daarbij is oog voor alle vormen van communicatie en samenwerkingen.

Mogelijk maken via socials en website

Om dit alles mogelijk te maken is het Mondriaan Fonds veelvuldig te vinden op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn, met in totaal 59.390 volgers. Er worden doelgerichte keuzes gemaakt en de online activiteiten zijn afgestemd op het soort mediakanaal én type gebruiker. De website met 148.100 unieke bezoekers, de tweewekelijkse nieuwsbrief met ruim 7.600 abonnees en sociale media hebben ten opzichte van elkaar een versterkend effect. De website is het knooppunt waar verschillende andere sites samenkomen: kunstkoop.nl (11.500 bezoekers); prixderome.nl (22.750 bezoekers); bknl.nl; kunstenaarshonorarium.nl.

Populaire berichten op de sociale kanalen waren onder meer de uitreiking van de Johannes Vermeer Prijs 2021 aan Natasja Kensmil, de toekenning van € 3 miljoen aan 22 kunstpodia voor hun publiekstoegankelijke programma’s, de opening en uitreiking van de Prix de Rome 2021, de aankondiging van de aanvraagronde voor 5 binnenlandateliers en de starterstentoonstelling Prospects.

Online spreekuur voor kunstenaars, curatoren én instellingen

Om aanvragers op weg te helpen in het aanbod van mogelijkheden organiseert het Mondriaan Fonds maandelijks een plenair online spreekuur, afwisselend voor makers en instellingen. Medewerkers vertellen over de subsidiemogelijkheden bij het Mondriaan Fonds en geven antwoord op de vragen. In aanvulling hierop werden speciale spreekuren georganiseerd voor bijvoorbeeld kunstpodia om hen te informeren over de bijdrage Programma’s Kunstpodia en voor instellingen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk in verband met de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid. In totaal werden de spreekuren door bijna 500 deelnemers bijgewoond.

Get a Grant voor startende kunstenaars

Wanneer kun je als kunstenaar een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z’n werk en waar moet je op letten? Samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werd in 2021 twee maal een online Get a Grant-bijeenkomst georganiseerd voor 376 (bijna afgestudeerde) kunstenaars en ontwerpers. Gehonoreerde kunstenaars en ontwerpers vertelden over hun ervaringen bij het aanvragen van financiering en waar je als beginnend kunstenaar of ontwerper op moet letten. Fondsmedewerkers waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Mondriaan Fonds presenteert

Het Mondriaan Fonds organiseert activiteiten om kunst en erfgoed, maar ook de resultaten van de bijdragen zichtbaar te maken bij een breed publiek. Zie hier een compleet overzicht.