Elisa Strinna, Blind Sun (Third Nature, Hadean Stories, The Upwelling), 2021. Foto: LNDW Studio

Kunstenaar Project

Elisa Strinna, Blind Sun (Third Nature, Hadean Stories, The Upwelling), 2021. Foto: LNDW Studio

Beeldend kunstenaars die minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn en een specifiek plan willen uitvoeren, gebonden aan een duidelijke werkperiode kunnen een Kunstenaar Project (voorheen Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar) aanvragen. Met deze regeling wil het Mondriaan Fonds kunstenaars de mogelijkheid bieden specifieke plannen uit te voeren en zo een betekenisvolle en zichtbare bijdrage te leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

De bijdrage kan gebruikt worden als tegemoetkoming in de projectkosten. Het kan gaan om een vaste bijdrage voor een werkperiode van 1 tot maximaal 6 maanden of een flexibele bijdrage voor een periode van maximaal 12 maanden.

In 2021 behandelde het Mondriaan Fonds 433 aanvragen, waarvan 135 werden gehonoreerd. Het aantal behandelde aanvragen lag vele malen hoger dan in het voorgaande jaar (273). In 2021 zijn 215 aanvragen voor een Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar, de voorloper van deze regeling, behandeld. Dat was inclusief curatoren die vanaf 2021 een bijdrage Curator Beschouwer kunnen aanvragen en inclusief de Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer.

Patricia Werneck Ribas, Dispatch to Origin, 2021

De diversiteit in aanvragen is groot. Veel projecten laten een interdisciplinaire benadering zien. Zo probeert Elisa Strinna, geïnspireerd door onderzoek naar bio-regeneratieve technologieën en de wereldwijde pandemie, in haar filmproject The Antarctic Gardener te reageren op vragen als: hoe zou ons bestaan zijn als menselijk leven alleen mogelijk is binnen gesloten kunstmatige omgevingen en hoe veranderen biotechnologieën onze modus operandi? Strinna gaat voor dit project filmen in de Italiaanse alpen omdat dit gebied overeenkomsten vertoont met het Antarctisch gebied en samenwerken met het EDEN ISS project van het Duitse German Aerospace Center. Kunstenaar Yuan Chu Liu wil het begrip 'thuis' in kaart brengen, niet vanuit beeld maar vanuit geluid. In zijn project In defence of the Ear wordt audio gebruikt in een onderzoeksmethode die zoekt naar andere kennis over ruimtelijkheid dan louter visuele kennis en die de onzichtbare patronen aanwezig in onze huizen, wil blootleggen. Het resultaat zal een sonische publicatie zijn, met bijdragen van derden uit andere vakgebieden en domeinen.

Als gevolg van de pandemie is er minder dan voorgaande jaren aangevraagd voor een werkperiode in het buitenland. Als dat wel gebeurde, vonden deze werkperioden plaats in de ons omringende landen. Zo ontving een aantal kunstenaars een bijdrage voor een residency in het Frans Masereel Centrum in de buurt van Turnhout.

Aantal aanvragen: 433

Gehonoreerd: 135

Totaal gevraagd bedrag: € 5.512.821

Toegekend bedrag: € 1.818.222