Roots Open Air 2021. Foto: Haluk Yasan

Kunst Verbinding

Roots Open Air 2021. Foto: Haluk Yasan

Festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet primair op beeldende kunst gericht zijn maar wél ruimte bieden aan beeldende kunst kunnen aanvragen indienen voor deze nieuwe regeling. Met Kunst Verbinding stimuleert het Mondriaan Fonds de verbinding van nieuwe doelgroepen met beeldende kunst. 

De bijdrage kan gebruikt worden voor een eenmalig evenement op het gebied van hedendaagse beeldende kunst (projectbijdrage). Er is ook een tweejarige bijdrage voor instellingen die beeldende kunstevenementen organiseren en zich dankzij deze bijdrage inhoudelijk en organisatorisch verder kunnen ontwikkelen (ontwikkelbijdrage). De bijdrage voor een eenmalige activiteit is maximaal 40% van de variabele projectkosten verbonden aan het beeldende kunstdeel van het project. Voor een ontwikkelbijdrage is de bijdrage maximaal 70% van de kosten, met een maximum bedrag van € 15.000.

Stichting Nieuwe Helden: manifestatie ter gelegenheid van 15-jarig jubileum The Incredible Shrinking Man van Arne Hendriks

Van de 22 ingediende aanvragen werden 3 aanvragen gehonoreerd met een projectbijdrage. Zoals het Amsterdam Roots Festival dat op de festivallocaties een beeldende kunst expositie heeft neergezet in combinatie met een publicatie en een publieksprogramma in Framer Framed. Waar Amsterdam Roots vanouds een echt muziekfestival was, is het in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een multidisciplinair festival met ook ruimte voor een beeldende kunstprogrammering. Ook Stichting Nieuwe Helden ontving een bijdrage Kunst Verbinding voor de manifestatie ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het onderzoeksproject The Incredible Shrinking Man van Arne Hendriks. 

Aantal aanvragen: 22

Gehonoreerd: 3

Totaal gevraagd bedrag: € 439.282

Toegekend bedrag: € 121.500