Jacqueline de Jong, De achterkant van het bestaan (The backside of existence), 1992. Pippy Houldsworth Gallery, Art Basel Miami Beach 2021

Art Fair Internationaal

Jacqueline de Jong, De achterkant van het bestaan (The backside of existence), 1992. Pippy Houldsworth Gallery, Art Basel Miami Beach 2021

Nederlandse en buitenlandse galeries kunnen bij deelname aan een kunstbeurs in het buitenland een bijdrage ontvangen voor het presenteren van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland. Daarnaast kunnen Nederlandse uitgevers die deelnemen aan een internationale kunstbeurs een bijdrage ontvangen voor het presenteren van publicaties over hedendaagse beeldende kunst. Met Art Fair Internationaal wil het Mondriaan Fonds de internationale positie van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland versterken, de bekendheid met en de waardering voor de Nederlandse beeldende kunstpraktijk vergroten.

Het gaat om een bijdrage aan standhuur voor deelname aan een kunstbeurs met beeldende kunst uit Nederland; een bijdrage aan kosten voor bijzondere presentaties van bestaand werk in een aparte sectie op een kunstbeurs; en productiekosten van nieuw werk voor een presentatie in een aparte sectie op een kunstbeurs. Het Mondriaan Fonds stelt elke 2 jaar een lijst vast van kunstbeurzen met internationale uitstraling, inspelend op de actualiteit. Aanvragen gericht op een kunstbeurs of kunstboekenbeurs buiten deze lijst worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie. 

Werk van Nora Turato en Elaine Cameron-Weir, gerepresenteerd door LambdaLambdaLamba (Prishtina/Brussels) en Hannah Hoffman (Los Angeles) tijdens Frieze Los Angeles 2021. Foto: Casey Kelbaugh

In 2021 behandelde het Mondriaan Fonds 14% meer aanvragen dan in 2020: 65 in totaal, waarvan 51 werden toegekend. Het ging voornamelijk om beurzen in Europa en Noord-Amerika. Van de toegekende aanvragen waren er 6 afkomstig van Nederlandse uitgevers. Net als bij de regeling Kunst Presentatie Internationaal werden ook bij Art Fair Internationaal de meeste aanvragen pas later in het jaar ingediend: de eerste piek lag in juli en augustus. 
Ondanks de covid-crisis kwamen er toch ook nieuwe beurzen van de grond. Zo ontvingen we een aanvraag voor de beurs Art Antwerp die eind 2021 voor het eerst werd georganiseerd.
Vijf toekenningen waren bestemd voor presentaties in een aparte sectie op kunstbeurzen. Een voorbeeld is kunstenaar Nora Turato die door curator Cedric Fauq werd uitgenodigd een werk te maken tijdens Frieze Art Fair 2021 voor het Frieze London Entrance Corridor project. Het werk werd getoond in de gang die bezoekers de beurs op leidde, en bestond uit lichtbakken die doen denken aan lichtbakken met advertenties.

Deelname aan kunstbeurzen is voor aanvragers belangrijk om professionele netwerken van internationale curatoren, museumdirecteuren, institutionele verzamelaars, privé-collectioneurs, critici en collega-galeristen te kunnen uitbouwen.

Aantal aanvragen: 65

Gehonoreerd: 51

Totaal gevraagd bedrag: € 613.492

Toegekend bedrag: € 364.386