Tijdelijke tegemoetkoming eigen bijdrage bij Kunst Erfgoed Presentatie

Beeldende kunstinstellingen, musea en andere erfgoedinstellingen kunnen via de regeling Kunst Erfgoed Presentatie aanvragen voor een bijdrage aan bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed. 

Aanvragers die in hun dekkingsplan naast de bijdragen van derden, een eigen bijdrage hadden opgevoerd, konden zolang er budget beschikbaar was in aanmerking komen voor een aanvullende tegemoetkoming hierin tot een maximum van 70%. De aanvragen zijn op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Gehonoreerd: 43

Toegekend bedrag: € 3.500.000