Extra ondersteuning Kunst Opdracht

Het Mondriaan Fonds stimuleert met de regeling Kunst Opdracht dat kunstwerken in opdracht ontstaan. Het maken van beeldende kunst wordt zo nadrukkelijk verbonden aan het tonen ervan. 

Musea en andere kunstinstellingen heroriënteren zich om tot een werkbaar nieuw normaal te komen in tijden van corona. Zij willen daarbij de visie en perspectieven van beeldend kunstenaars inzetten. Opdrachtgeverschap voor makers speelt daarom op dit moment een cruciale rol. 2021 laat een stijging zien van het aantal aanvragen dat in deze regeling is ingediend ten opzichte van 2020. De extra corona-ondersteuning vormde een broodnodige aanvulling op het budget van de regeling Kunst Opdracht.

Gehonoreerd: 34

Toegekend bedrag: € 1.400.000