Campagnebeeld Korea tentoonstelling, Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden

Kunst Erfgoed Presentatie

Campagnebeeld Korea tentoonstelling, Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden

Beeldende kunst- en erfgoedinstellingen kunnen een bijdrage aanvragen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed. Met de regeling Kunst Erfgoed Presentatie (voorheen Projectinvestering Instellingen) wil het Mondriaan Fonds bijzondere kunst- en erfgoedpresentaties stimuleren die zich onderscheiden van het vaste programma en op inspirerende wijze een brug slaan naar het publiek. Zo wordt een veelzijdig aanbod gestimuleerd dat recht doet aan de diversiteit in onze samenleving en de betrokkenheid versterkt tussen kunst, erfgoed en publiek.

Het gaat om een bijdrage voor presentaties van werk in een bijzondere samenhang of nieuw te produceren werk; het ontwikkelen van nieuwe manieren van presenteren, bijzondere samenwerkingsprojecten en erfgoedmanifestaties. De hoogte van de bijdrage is maximaal 40% van de variabele projectkosten. De gemiddelde bijdrage per project lag in 2021 rond de € 38.400.

In 2021 zijn 185 aanvragen behandeld, waarvan 93 werden toegekend. Hiervan ontvingen 43 aanvragers een aanvullende tegemoetkoming in de eigen bijdrage gefinancierd uit de RAOCCC middelen, het budget voor extra maatregelen n.a.v. covid-19. In totaal ontvingen 56 projecten op het gebied van beeldende kunst, 35 erfgoedprojecten en 2 aanvragen voor erfgoedmanifestaties een bijdrage. In het begin van de coronacrisis bestond er veel onzekerheid bij de instellingen en werden minder nieuwe projecten georganiseerd. In 2021 trok het aantal aanvragen ondanks de aanhoudende pandemie weer aan. 

Robert Smithson, Broken Circle/Spiral Hill, 1971

Zo ontving Stichting LACDA een bijdrage voor een serie publieksactiviteiten rondom het Land Art kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill van Robert Smithson. Smithson maakte het werk in een voormalige zandafgraving in de gemeente Emmen. De stichting wil met publieksactiviteiten het belang van het kunstwerk bij een breed publiek onder de aandacht brengen. Keramiekmuseum Princessehof ontving een bijdrage voor de tentoonstelling Korea waarin de cultuurgeschiedenis van Korea aan de hand van keramiek wordt belicht. Het museum werkte samen met het National Museum of Korea, het Nationaal Archief en de Universiteit Leiden. Voor de samenstelling van de tentoonstelling werd een klankbordgroep geraadpleegd bestaande uit Korea-specialisten en Nederlandse Koreanen. Zo werden een aantal objecten uit de presentatie voorzien van persoonlijke verhalen en kwam een bijzondere publieksverbinding tot stand.

Aantal aanvragen: 185

Gehonoreerd: 93, waarvan 43 uit RAOCCC middelen

Totaal gevraagd bedrag: 8.723.329

Toegekend bedrag: € 5.420.870, waarvan € 3.500.000 uit RAOCCC middelen