Marjolijn Boterenbrood, Floodlines (filmfoto), Into the Great Wide Open 2021

Kunst Opdracht

Marjolijn Boterenbrood, Floodlines (filmfoto), Into the Great Wide Open 2021

Particulieren, instellingen, organisaties en bedrijven kunnen via deze regeling een opdracht geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland. Door de bijdrage Kunst Opdracht (voorheen Bijdrage Opdrachtgeverschap) stimuleert het Mondriaan Fonds opdrachten aan kunstenaars en daardoor ook de markt en de zichtbaarheid van kunst; de betrokkenheid tussen opdrachtgever, kunstenaar en publiek. 

De bijdrage is bedoeld voor de productie van publiek toegankelijke kunstwerken. Het kan gaan om een eenmalige opdracht aan één of meerdere kunstenaars of juist een langere samenwerking, bijvoorbeeld de samenwerking met een museum en een kunstenaar, waarbij het intensief volgen en tonen van werk of de productie van nieuw werk voor een periode van maximaal 4 jaar centraal staat. Het Mondriaan Fonds betaalt maximaal 50% van het bedrag.

In 2021 zijn 117 aanvragen behandeld, waarvan 78 werden toegekend. Hiervan werden 34 aanvragen gefinancierd uit de RAOCCC middelen, het budget voor extra maatregelen n.a.v. covid-19. Dit betekent dat het aantal aanvragen in 2021 een stijging laat zien van 23% ten opzichte van 2020. De extra corona-ondersteuning was daarom een welkome aanvulling op het budget van deze regeling, waarnaar steeds meer instellingen de weg weten te vinden.

Tom Claassen, Flower, 2021. Kunst in de heilige driehoek

Driekwart van de gehonoreerde aanvragen komen van musea, kunstpodia, culturele festivals. Van het Groninger Museum en De Bewaerschole in Zeeland tot Machinery of Me in Arnhem en van Into the Great Wide Open op Vlieland tot Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout. De overige aanvragen kwamen van buiten het kunstenveld, zoals van gemeenten, bibliotheken en universiteiten. Zo ontving V.O.F. Reeve Kampen, een samenwerking tussen de gemeente Kampen en projectontwikkelaar BPD, een bijdrage voor het kunstwerk Light Field van Giny Vos in de uiterwaarden van Kampen Zuid. Stichting Bibliotheek Midden Brabant ontving een bijdrage voor een Entreekunstwerk van Pien den Hollander in de LocHal in Tilburg, dat op initiatief van bewoners, gebruikers en in samenwerking met verschillende partners wordt gerealiseerd.

Ruim de helft van de aanvragen afkomstig van culturele instellingen betrof het produceren van nieuw werk ten behoeve van een tentoonstelling of manifestatie. Bij het overige deel ging het om het maken van nieuwe kunstwerken in semi-publieke ruimte.

Opdrachtgevers die niet gerekend worden tot het museale bestel of circuit van kunstpodia kunnen eerst een ontwikkelbijdrage aanvragen om zo professionele expertise in te winnen voor het maken van een plan of het bekostigen van een schetsfase. In 2021 hebben 4 instellingen zo’n bijdrage ontvangen. Een voorbeeld is Doarpsbelang Himpens Tearns in Friesland, die een ontwikkelbijdrage ontving voor het aantrekken van kunstenaars voor een transitieproject. Dit heeft geleid tot een concrete opdracht aan Leonard van Munster. Voor deze opdracht ontving Doarpsbelang later dit jaar een bijdrage Kunst Opdracht.

Aantal aanvragen: 117

Gehonoreerd: 78, waarvan 34 uit RAOCCC middelen

Totaal gevraagd bedrag: € 4.197.309

Toegekend bedrag: € 2.693.612, waarvan € 1.400.000 uit RAOCCC middelen