Pompgemaal Den Helder. Foto: Sanne Kabalt

Residency

Pompgemaal Den Helder. Foto: Sanne Kabalt

Beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden, kunnen een aanvraag doen voor een werkperiode in binnen- of buitenland in een door het Mondriaan Fonds aangeboden atelier. Met de regeling Residency wil het fonds kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers stimuleren hun eigen werk te ontwikkelen en daarmee ook de hedendaagse beeldende kunst en het cultureel erfgoed in Nederland. 

De bijdrage is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. De eigen bijdrage is minimaal 10% van het bedrag dat het Mondriaan Fonds voor een werkperiode vaststelt.

In 2021 bood het Mondriaan Fonds in verband met de wereldwijde coronacrisis geen werkperiodes aan bij de 20 gastateliers in het buitenland. Wel haalden enkele kunstenaars die in 2020 niet konden reizen, alsnog hun werkperiode in bij een atelier in het buitenland. We hopen dat in 2022 weer kan worden aangevraagd voor werkperioden in het buitenland in een door het fonds aangeboden atelier.

Maaike Kramer werkt aan haar maquette van het Drawing Centre Diepenheim. Foto: Lou Vos

Er kon in 2021 wel worden aangevraagd voor de binnenlandateliers, te weten: Drawing Centre Diepenheim, Het Lage Noorden in Marrum, Het Luceberthuis in samenwerking met Museum Kranenburgh in Bergen, het Pompgemaal in Den Helder en Make Eindhoven. Het aantal aanvragen dat voor de binnenlandateliers is ingediend, is ten opzichte van eerdere jaren hoog: 167. Veel en met name jonge aanvragers geven aan de periode te willen inzetten om hun praktijk verder te ontwikkelen. Een mogelijke link kan gelegd worden met het wegvallen van veel (presentatie-)activiteiten, iets wat het vinden van presentatiemogelijkheden, nieuwe samenwerkingen en platforms bemoeilijkt.

Aantal aanvragen: 167

Gehonoreerd: 5

Totaal gevraagd bedrag: € 1.259.600

Toegekend bedrag: € 34.000