Andere financieringsvormen

Het Mondriaan Fonds speelt in op andere vormen van financiering en ondersteuning van beeldende kunst. In 2021 werd vanuit de pilotprojecten bijgedragen aan financiering via Fonds Kwadraat en voordekunst.

Fonds Kwadraat

Fonds Kwadraat verstrekt rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars en ontwerpers. De leningen van maximaal € 8.000 zijn bedoeld voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk, en voor benodigde apparatuur.

Het Mondriaan Fonds heeft een ‘fonds op naam’ ingericht binnen Fonds Kwadraat. Kunstenaars die de afgelopen 12 maanden een bijdrage van het Mondriaan Fonds hebben ontvangen, komen zonder toetsing in aanmerking voor een rentevrije lening bij Fonds Kwadraat. Bijvoorbeeld voor de financiering van de eigen bijdrage voor projectaanvragen of voor de aanschaf van apparatuur. Kunstenaars kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen.

Het aantal leningen was in 2021 hoger dan in 2020 (26): 30 leningen op een totaal van 103. Er werden leningen verstrekt voor de investering in fotocamera’s, publicaties, collecties, exposities, installaties en eindpresentaties op kunst- en designacademies, performances en apparatuur. De jaarlijkse bijdrage van het Mondriaan Fonds was € 34.000.

voordekunst

Het Mondriaan Fonds levert een bijdrage aan culturele projecten die gebruikmaken van crowdfunding via voordekunst.nl. Hiermee wil het fonds kunstenaars en culturele instellingen stimuleren om gebruik te maken van deze manier van fondsenwerving en particulieren oproepen om hieraan bij te dragen. Via een zogeheten matchfundings-constructie draagt het Mondriaan Fonds 20% van het benodigde bedrag (met een maximum van € 2.000) bij aan geselecteerde projecten die bij voordekunst een crowdfundingcampagne zijn gestart. De bijdrage van het fonds is voorwaardelijk: alleen wanneer de maker erin slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk uitgekeerd.

In 2021 heeft het Mondriaan Fonds een bedrag ingezet van € 17.750 aan 11 projecten. Deze projecten haalden met crowdfunding een bedrag van € 111.292 op, via 1127 donateurs.