Odapark center for contemporary art, Venray

Programma’s Kunstpodia 2021

Odapark center for contemporary art, Venray

Kunstpodia met publiekstoegankelijke (jaar)programma’s van 1 tot 4 jaar kunnen aanvragen voor de regeling Programma’s Kunstpodia 2021. Het Mondriaan Fonds wil via deze regeling kunstpodia stimuleren publiekstoegankelijke programma’s te maken die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Een gevarieerd aanbod zorgt in samenhang voor een volwaardig beeldende kunstveld in Nederland en een gevarieerd publiek. Voor de instellingen die in aanmerking willen komen, geldt dat ze geen collectie hebben en dat het presenteren van beeldende kunst een kernactiviteit is. 

De regeling kent 4 categorieën – Start, Basis, Pro en Breed – en geeft instellingen de mogelijkheid tot groei en ontwikkeling. Elke categorie heeft eigen criteria, waarbij budget, periode en vereisten toenemen.

In 2021 vroegen 78 kunstpodia voor een totaal van € 12.170.000 aan. Ruim € 3 miljoen werd toegekend aan de programma’s van 22 kunstpodia. Hieronder per categorie de kunstpodia die een bijdrage krijgen:

Kunstpodium Start – kleine kunstinitiatieven en collectieven met een programma van experimentele presentaties en activiteiten. Bijdrage: € 25.000 voor één kalenderjaar. In totaal ontving het fonds 44 aanvragen voor Start. 12 initiatieven hebben een toekenning gekregen. Vijf aanvragen hebben een positieve beoordeling gekregen, maar deze konden niet gehonoreerd worden door een tekort aan budget.

De volgende 12 initiatieven hebben een toekenning gekregen: DARKMATTER COLLECTIVE (Amsterdam), Destination Unknown (Weert), Ja Ja Ja Nee Nee Nee (Amsterdam), Greylight Projects (Heerlen), Het Resort (Groningen), Omstand (Arnhem), RADIUS (Delft), Salwa Foundation (Amsterdam), San Serriffe (Amsterdam), SEA Foundation (Tilburg), Shimmer (Rotterdam), Video Power (Maastricht).

Kunstpodium Basis – kleine professionele organisaties die sinds minimaal 2 jaar een jaarprogramma hebben van presentaties en activiteiten voor hedendaagse beeldende kunst.
Bijdrage: € 110.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren. In totaal werden 26 aanvragen voor Basis ontvangen, waarvan 8 organisaties een toekenning kregen. Door een tekort aan budget, konden 3 positief beoordeelde organisaties niet worden gehonoreerd. Eén negatief beoordeelde aanvraag binnen Basis werd op advies van de commissie doorgeschoven naar Kunstpodium Start en kreeg binnen deze categorie alsnog een toekenning.

De volgende 8 organisaties hebben een toekenning gekregen: Bewaerschole (Burgh-Haamstede), Club Solo (Breda), Kunstfort bij Vijfhuizen, Kunstpodium T (Tilburg), Metro54 (Amsterdam), Odapark (Venray), POST/Expoplu (Nijmegen/Arnhem), Rib (Rotterdam).

Kunstpodium Pro – professionele organisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau.
Bijdrage: € 175.000 per jaar, voor 3 kalenderjaren. Het fonds ontving 6 aanvragen binnen deze categorie, waarvan 2 aanvragen een toekenning kregen. Op advies van de commissie werden 2 aanvragen binnen Pro doorgeschoven naar Kunstpodium Basis. Eén kreeg binnen deze categorie alsnog een toekenning en de ander kreeg geen toekenning door een tekort aan budget.

De volgende 2 organisaties hebben een toekenning gekregen: If I Can’t Dance, I Don’t Want to be Part of Your Revolution (Amsterdam), Nest (Den Haag).

Kunstpodium Breed – volwaardig professionele organisaties van lokaal tot internationaal niveau.
Bijdrage € 275.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren. In totaal werden 2 aanvragen ontvangen. Binnen deze categorie zijn geen toekenningen gedaan omdat de aanvragen niet voldeden aan de criteria. Het budget voor deze categorie blijft behouden voor de volgende aanvraagrondes voor Programma’s Kunstpodia en kan worden toegekend in 2022 of 2023.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling zijn online gepubliceerd.

Door het Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde Kunstpodia 2022

Opvallend in deze aanvraagronde was dat kunstenaars steeds vaker initiatiefnemer zijn van met name de kleinere kunstpodia. Hierdoor zijn deze podia vaak gevestigd in atelierruimtes. Hoge huurprijzen zouden, zeker in de Randstad, een rol kunnen spelen. Daarnaast viel het op dat instellingen wiens initiële functie niet noodzakelijk gericht is op de presentatie van beeldende kunst, zoals residencies of werkplaatsen, aanspraak proberen te maken op een functie als kunstpodium, mogelijkerwijs omdat er de afgelopen jaren financiële mogelijkheden voor productie, uitwisseling en onderzoek zijn

Aantal aanvragen: 78

Gehonoreerd: 22

Totaal gevraagd bedrag: € 12.170.000

Toegekend bedrag: € 3.110.000