Dierenmummies Allard Pierson worden gescand in het Amsterdam UMC

Erfgoed Innovatie

Dierenmummies Allard Pierson worden gescand in het Amsterdam UMC

Musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek kunnen via de regeling Erfgoed Innovatie aanvragen doen voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook kan worden bijgedragen aan haalbaarheidsonderzoeken naar samenwerking en/of vernieuwende programmering. Met de nieuwe regeling Erfgoed Innovatie stimuleert het Mondriaan Fonds erfgoedinstellingen vernieuwende trajecten in te zetten die leiden tot transitie, waaronder onderzoek, nieuwe programmeringen, bijzondere thematische samenwerkingen en herinrichtingen, die recht doen aan actuele visies en verhalen voor een divers publiek.

Het gaat om een bijdrage voor onderzoek of programma’s gericht op nieuwe presentatievormen en herinrichtingen van erfgoedinstellingen en samenwerkingen op het gebied van onderzoek en/of wetenschap, publieksbereik of collectiebeleid. De hoogte van de bijdrage is maximaal 40% van de flexibele kosten. Voor een haalbaarheidsonderzoek is de bijdrage maximaal 70%, met een maximum bedrag van € 15.000.

Mock-up van dansrobot Trize op een VJ-scherm in een club, ontwikkeld door Thunderboom Records, 2021

In 2021 werden 39 aanvragen ingediend, waarvan 19 toekend. De aanvragen betreffen verschillende erfgoeddomeinen en zijn afkomstig van archieven, musea, kastelen, buitenplaatsen en archeologische instellingen. In veel plannen wordt aansluiting gezocht bij actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Ook werd aangevraagd voor presentaties waar gebruik wordt gemaakt van vernieuwende technieken zoals 3D-visualisaties en kunstmatige intelligentie. Bij verschillende gehonoreerde aanvragen staat publieksparticipatie centraal om zo de collecties en verhalen van instellingen een nieuwe context of betekenis te geven. 

Zo ontving Museum Boijmans Van Beuningen een bijdrage voor het project Family of Objects, een 2 jaar durend programma waarmee het museum in gesprek gaat met het publiek om zo verhalen en informatie rondom objecten in de collectie op te halen. Deze nieuwe inzichten vormen het uitgangspunt voor nieuwe presentaties en publieksprogramma’s. Beeld en Geluid ontving een bijdrage voor het programma PITCHED, een ‘slim dj-systeem’ dat door middel van kunstmatige intelligentie audiovisueel erfgoed live kan verwerken tot nieuwe elektronische muziek. Dit programma sluit aan bij de doelstelling van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed om audiovisueel erfgoed naar uiteenlopende doelgroepen te brengen en culturele en creatieve industrieën in staat te stellen nieuwe producties te maken met bestaand archiefmateriaal.

Aantal aanvragen: 39

Gehonoreerd: 19

Totaal gevraagd bedrag: € 2.865.219

Toegekend bedrag: € 1.147.870