Doina Kraal, The Survival of the Faintest (detail), 2009. Foto: Peter Cox

Curator Beschouwer

Doina Kraal, The Survival of the Faintest (detail), 2009. Foto: Peter Cox

Curatoren, critici, theoretici en beschouwers die minimaal 2 jaar professioneel werkzaam zijn op het gebied van beeldende kunst en erfgoed kunnen een bijdrage Curator Beschouwer aanvragen. Met deze nieuwe regeling stimuleert het Mondriaan Fonds de praktijk van curatoren en beschouwers die met nieuwe visies en verhalen een sleutelrol vervullen tussen kunst en erfgoed en het publiek. In de vorige cultuurplanperiode maakte deze regeling deel uit van de Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar. Eind 2021 zijn bij deze oude regeling een groot aantal aanvragen van curatoren en bemiddelaars binnengekomen die in 2022 zijn behandeld. 

De bijdrage kan gebruikt worden voor het uitwerken van plannen en het ontwikkelen van visies en verhalen die de kwaliteit van beeldende kunst en erfgoed versterken en belichten voor het publiek. Het gaat om een vaste bijdrage variërend van 1 tot maximaal 12 maanden. Het standaardbedrag is € 2.050 per maand.

In 2021 behandelde het Mondriaan Fonds 28 aanvragen, waarvan 16 werden gehonoreerd. De diversiteit in aanvragen is groot, zowel op het gebied van beeldende kunst als erfgoed. Zo doet Hanne Hagenaars onderzoek naar kunstwerken die iemand gedenken. De uitkomst zal een publicatie zijn waarin Hagenaars ingaat op verschillende mogelijke manieren waarop iemand kan ‘voortleven’ en de context van dit herdenken. Ellen de Vries doet onderzoek naar componist en concertpianist Majoie Hajary (1921-2017) uit Paramaribo die in 1937 als 16-jarige naar het Conservatorium van Amsterdam werd gestuurd en cum laude afstudeerde. Via interviews, literatuur- en archiefonderzoek achterhaalt De Vries muziekregistraties en partituren en weet zij lacunes in de tijdlijn op te vullen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de website MajoieHajary en vormen de basis voor een biografie, een muziek-cd en muziekuitvoeringen die een herevaluatie van het werk mogelijk maken en zorgen voor een meer inclusieve muziekcanon. Tenslotte gebruikt Yasmine Ostendorf de biomimicry van de netwerken van paddenstoelen voor het ontwikkelen van een rhizomatisch model voor culturele samenwerking en kennisdeling op basis van diversiteit. Dit model functioneert als blauwdruk voor de toekomst van de Green Art Lab Alliance (GALA), een kennisalliantie van kunstorganisaties betrokken bij sociale en milieukwesties.

Aantal aanvragen: 28

Gehonoreerd: 16

Totaal gevraagd bedrag: € 423.530

Toegekend bedrag: € 228.165