Rini Hurkmans, Pietà, A Reconsideration of the Gesture, 2020

Kunstenaar Basis

Rini Hurkmans, Pietà, A Reconsideration of the Gesture, 2020

Kunstenaar Basis is voor beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer werkzaam zijn: voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk. Met Kunstenaar Basis (voorheen Werkbijdrage Bewezen Talent) wil het Mondriaan Fonds ervaren kunstenaars de mogelijkheid bieden hun oeuvre uit te breiden en een betekenisvolle en zichtbare bijdrage te leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. 

De bijdrage kan gebruikt worden voor alles dat is gerelateerd aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk: onderzoek, materialen, apparatuur, projecten of deelname aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. De bijdrage bedraagt € 40.000 (voorheen € 38.000). Dit bedrag wordt gespreid uitbetaald in minimaal 2 en maximaal 4 jaar. Het merendeel van de aanvragers kiest voor de standaard looptijd van 4 jaar.

In 2021 zijn 162 aanvragen behandeld, waarvan 87 werden toegekend. Hiervan werden 32 aanvragen gefinancierd uit de RAOCCC middelen, het budget voor extra maatregelen n.a.v. covid-19. Het aantal aanvragen is in 2021 lager dan het gemiddelde in de afgelopen 4 jaar (251 per jaar). 

Still van de short film ‘UNEARTH – Between States of Matter (2020) van Anika Schwarzlose

Kunstenaar Basis stelt kunstenaars in staat zichzelf blijvend te kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld is Oussama Diab die vanuit de pilotregeling Kunstenaars met een vluchtelingverleden (2020) is doorgestroomd naar de regeling Kunstenaar Basis. Met de bijdrage geeft Diab een vervolg aan de ontwikkeling van zijn oeuvre in een nieuwe professionele en persoonlijke context. Anika Schwarzlose wil de komende jaren haar kennis en competenties uitbreiden rond audiovisuele-, digitale- en analoge druktechnieken. Met de bijdrage wil Schwarzlose nieuwe vaardigheden opdoen in het maken van films, montage, maar ook in gespecialiseerde prentkunst. Een kunstenaar met een vrij lange beroepspraktijk is Pie Daenen. Daenen zal de bijdrage onder meer inzetten voor het maken van nieuw werk voor een overzichtstentoonstelling in Museum van Bommel van Dam en voor de voorbereiding van de overdracht van zijn kunstenaarsarchief aan het Gemeentearchief in Venlo.

Aantal aanvragen: 162

Gehonoreerd: 87, waarvan 32 uit RAOCCC middelen

Totaal gevraagd bedrag: € 6.392.000

Toegekend bedrag: € 3.430.000, waarvan € 1.240.000 uit RAOCCC middelen