B-lijsten Kunstpodia

In 2021 ontvingen 6 kunstpodia die in 2020 positief waren beoordeeld binnen de regeling Programma’s Kunstpodia 2021 in de categorie Basis maar niet gehonoreerd konden worden vanwege tekort aan budget, extra ondersteuning. In totaal ging het om een bedrag van € 330.000.