Extra ondersteuning Kunstenaar Start

Met Kunstenaar Start wil het Mondriaan Fonds beeldend kunstenaars die minimaal 1 tot maximaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn de mogelijkheid bieden hun kunstpraktijk verder te ontwikkelen. 

Ook bij deze regeling is de druk op het beschikbare budget toegenomen als gevolg van de pandemie. Mogelijk vragen kunstenaars eerder aan omdat inkomsten uit (bij)banen wegvallen en projecten niet doorgaan. Het vinden van een podium is in tijden van corona lastiger geworden voor beginnende kunstenaars. Netwerkmogelijkheden waren in het afgelopen jaar minimaal en kunstpodia hadden door sluitingen en verschuivingen in het programma minder ruimte voor opkomend talent. Van de totaal toegekende aanvragen binnen de regeling Kunstenaar Start is een derde deel gefinancierd door de extra coronasteunpakketten. 

Gehonoreerd: 26

Toegekend bedrag: € 500.000