Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer

Kunstenaars, curatoren en beschouwers konden met de tijdelijke Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer een werkperiode van minimaal 1 tot maximaal 6 maanden aanvragen. Met deze overbrugging wilde het Mondriaan Fonds ervoor zorgen dat kunstenaars, curatoren en beschouwers zoveel mogelijk konden blijven doorwerken. De hoogte van de bijdrage bedroeg € 2.200 per maand voor maximaal 5 dagen per week.

Er is een recordaantal aanvragen binnengekomen voor deze overbrugginsregeling. Hiervan is 97% toegekend: 855 toekenningen. Het beschikbare corona-overbruggingsbudget heeft het Mondriaan Fonds volledig kunnen inzetten voor de individuele aanvragers. Bij 28% van de toekenningen is een vereenvoudigde procedure toegepast: wanneer een aanvrager in de 4 jaar voorafgaand aan een aanvraag voor een overbrugging een positief advies had ontvangen op het artistiek functioneren binnen de regelingen Kunstenaar Start, Kunstenaar Basis, Kunstenaar Project, Curator Beschouwer of Publicatie werd de toekenning hierop gebaseerd. Bij twijfel werd de aanvraag alsnog voorgelegd aan de commissie.

Met de tijdelijke bijdrage corona-overbrugging heeft het Mondriaan Fonds kunstenaars, curatoren en beschouwers de gelegenheid geboden om zoveel mogelijk door te werken. Velen van hen zagen hun inkomsten verdampen door het wegvallen van presentaties, beurzen, opdrachten en residencies. Daarnaast vielen neveninkomsten als gastdocentschappen, het begeleiden van workshops en het verzorgen van rondleidingen in musea weg voor veel aanvragers als gevolg van de genomen maatregelen naar aanleiding van covid 19. Het is gebleken dat kunstenaars, curatoren en beschouwers met deze overbrugging hun praktijk in de basis hebben kunnen voortzetten.

Aantal aanvragen: 879

Gehonoreerd: 855

Totaal gevraagd bedrag: € 9.771.058

Toegekend bedrag: € 9.487.898