Internationaal bezoekersprogramma

Met het internationaal bezoekersprogramma wil het Mondriaan Fonds internationale belangstelling wekken voor hedendaagse beeldende kunst in Nederland en de positie daarvan in het buitenland versterken. Doel is buitenlandse curatoren en deskundigen kennis laten maken met het Nederlandse culturele leven, zodat zij Nederlandse kunstenaars en curatoren programmeren, uitnodigen voor gerenommeerde buitenlandse festivals en instituten, publiceren in internationale tijdschriften, samenwerking en coproducties opzetten en het internationale netwerk van Nederland verruimen. Buitenlandse curatoren en deskundigen krijgen een programma op maat aangeboden, dat aansluit bij hun werkpraktijk en interesses.

In 2021 waren 49 kunstprofessionals uit 8 verschillende landen te gast in het bezoekersprogramma. De bezoeken werden in samenwerking met de Nederlandse ambassades in België, Duitsland, en Frankrijk georganiseerd waarbij de nadruk lag op grote events zoals: Amsterdam Art Week, Art Rotterdam, Unseen en de openstudio’s van de Rijksakademie, Jan van Eyck en de Ateliers. Als follow-up van de online Peer-to-Peer gesprekken tussen kunstenaars uit Nederland met curatoren uit België is een groep kunstprofessionals uit België uitgenodigd voor een tweedaags bezoek aan Nederland. Begin 2022 bezoekt een groep Nederlandse professionals op hun beurt Belgische kunstenaars en instellingen. Ondanks de beperkingen als gevolg van de pandemie zijn er enkele concrete resultaten te melden. Zo heeft Haeju Kim, curator van de Busan biënnale, de volgende kunstenaars geselecteerd: Evelyn Tao Cheng Wang, Jennifer Tee, Mire Lee, Francisco Camacho Hererra, en Sara Sejin Chang.

De Nederlandse kunstsector acteert in een snel veranderende mondiale context. Internationale aansluiting is daarom belangrijk voor de Nederlandse kunstsector. Met het bezoekersprogramma wil het Mondriaan Fonds de juiste sleutelfiguren uit het internationale circuit van curatoren en biënnales naar Nederland halen en het hen zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken om kunst uit Nederland te selecteren.