Stichting Daedalus Collectie Nederland, De sky op Terlet

Restauratie Mobiel Erfgoed

Stichting Daedalus Collectie Nederland, De sky op Terlet

Organisaties op het gebied van mobiel erfgoed kunnen alleen of met een andere instelling een bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed aanvragen. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. Doel is de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden, waarbij aandacht is voor milieu-, energie- en klimaataspecten. 

De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (new window) en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden (new window), waarmee uitdrukking wordt gegeven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang. De maximale bijdrage is 50% van de projectkosten.

Zeepunter KU12 Anna Maria

In 2021 werden er minder aanvragen behandeld en gehonoreerd dan in 2020: 13 (19) waarvan 10 (12) gehonoreerd. Het verschil in aantal aanvragen is te verklaren doordat de regeling een gedeelte van het jaar van mei tot november gesloten was. Het budget voor de regeling was toen uitgeput. Later in het jaar is er weer budget beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW en konden aanvragen weer worden ingediend. Stichting Jatrie ontving een bijdrage voor de restauratie van het vrachtschip Jatrie dat een belangrijke rol speelde in de handel in de regio Groningen. Bij de restauratie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid, met name bij de uitstoot van de motor. Stichting Daedalus Collectie Nederland ontving een bijdrage om het zweefvliegtuig Slingsby te restaureren. Het toestel, een specifiek houten zweefvliegtuig, heeft een belangwekkende cultuurhistorische waarde en is het enige luchtwaardige exemplaar in zijn soort binnen de Europese Unie.

Aantal aanvragen: 13

Gehonoreerd: 10

Totaal gevraagd bedrag: € 800.746

Toegekend bedrag: € 297.860