Regelingen

Alle subsidieregelingen zijn in januari 2021 vernieuwd als onderdeel van de nieuwe beleidsplanperiode 2021-2024. Het aanbod is vereenvoudigd en de namen van de meeste regelingen zijn aangepast. Daarmee is het doel en de functie van de regeling sneller herkenbaar voor een bredere doelgroep. Ook zijn er nieuwe regelingen ontwikkeld zoals Kunst Verbinding en Erfgoed Innovatie.