Interieur van de Portugese Synagoge. Foto: David Aschkenas

Beschermd Cultuurgoed

Interieur van de Portugese Synagoge. Foto: David Aschkenas

De bijdrage Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn. Doel is eigenaren te stimuleren zorg te dragen voor deze objecten en collecties en deze voor zover mogelijk publiekstoegankelijk te maken en te houden. 

De bijdrage wordt gebruikt voor alles dat verband houdt met de zorg voor en het behoud van dit cultureel erfgoed. Bijvoorbeeld kosten voor conservering, restauratie en duplicering. Het Mondriaan Fonds draagt maximaal 60% bij.

In 2021 zijn 3 aanvragen gehonoreerd, alle gericht op de restauratie van objecten die als beschermd geregistreerd zijn. Zoals de restauratie van het schilderij Heilige familie met Anna in de R.K. Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming in Maastricht, waar sprake is van roetvervuiling. Aan Stichting CEPIG is een bijdrage toegekend om het interieur van de Portugese Synagoge in Amsterdam conserverend te restaureren met als doel het voor de toekomst veilig te stellen.

Aantal aanvragen: 4

Gehonoreerd: 3

Totaal gevraagd bedrag: € 414.044

Toegekend bedrag: € 339.044