Objecten herwaarderingstraject. Foto: Museum Vlaardingen

Collectiemobiliteit

Objecten herwaarderingstraject. Foto: Museum Vlaardingen

De bijdrage Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en andere erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen te vergroten. Doel is het bevorderen van het inzicht in hetgeen belangrijk is voor de Collectie Nederland waardoor de kwaliteit en de zichtbaarheid daarvan vergroot worden. Het Mondriaan Fonds draagt maximaal 40% van de kosten bij.

In 2021 werden 2 projecten ondersteund: een herwaarderingstraject en een publicatie over het proces van ontzamelen. Museum Vlaardingen ontving een bijdrage om de focus van het collectieprofiel te vergroten met een herwaarderingstraject en deze beter te laten aansluiten bij de vernieuwde missie van het museum. Door de collectie te herwaarderen wordt inzicht verkregen in de intrinsieke waarde van de objecten voor het verhaal van het museum en wordt de beheersbaarheid en bruikbaarheid van de collectie vergroot.

Objecten of deelcollecties die niet (meer) binnen de waarden en criteria van een instelling passen komen in aanmerking voor herbestemming volgens de richtlijnen van de LAMO (Leidraad Afstoting Museale Objecten). Het Bijbels Museum ontving een bijdrage voor een publicatie over ervaringen met het proces van het ontzamelen. Het museum werkt samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan de publicatie en sluit hiermee aan bij het curriculum van de Reinwardt Academie.

Aantal aanvragen: 2

Gehonoreerd: 2

Totaal gevraagd bedrag: € 85.000

Toegekend bedrag: € 75.000