Essayreeks

Het Mondriaan Fonds publiceert met regelmaat essays van schrijvers, denkers en bemiddelaars over actuele thema’s die raken aan de werkterreinen van het fonds. In 2022 is er geen nieuw essay geproduceerd, wel is de opzet voor de essayreeks vernieuwd en zijn er de eerste voorbereidingen getroffen voor een nieuwe essaybundel. In de toekomstige essays zal, naast het stimuleren van discussie in het veld, meer aandacht komen voor de meerstemmigheid en toegankelijkheid van de publicaties. Zo zal de aankomende publicatie niet meer door een individuele auteur worden geschreven maar bestaan uit een bundel van kortere essays aan de hand van verschillende auteurs. 8 verschillende specialisten zullen hun visie geven op de positie van fotografie binnen het beeldende kunstveld. De groep auteurs bestaat uit conservatoren, curatoren, onderzoekers, journalisten en fotografen afkomstig uit de volle breedte van het veld. De publicatie zal verschijnen in het voorjaar van 2023.

De essayreeks