This Art Fair 2022. Foto: Almicheal Fraay

Open Oproepen

This Art Fair 2022. Foto: Almicheal Fraay

Kunstbeurzen voor Starters

Het Mondriaan Fonds heeft in 2021 in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds een gerichte oproep onder nationale kunstbeurzen uitgezet. De oproep was specifiek gericht op projectvoorstellen die kunstenaars bedienen die in 2019, 2020 en 2021 zijn afgestudeerd van een kunstacademie of postacademische opleiding. Deze beginnende kunstenaars hebben als gevolg van coronamaatregelen weinig mogelijkheden gehad hun werk te tonen en een cv op te bouwen. De aangeschreven beurzen konden projectvoorstellen indienen die hun reguliere activiteiten overstijgen, en waarmee aan net afgestudeerde kunstenaars een passend podium, gedegen begeleiding én duurzame (online) zichtbaarheid wordt geboden.

De projectvoorstellen van Stichting This Art Foundation en Stichting Unfair Amsterdam zijn in 2022 gehonoreerd. Het project van Stichting This Art Foundation heeft als werktitel Springboard en vindt medio juni 2023 plaats in de Werkspoorkathedraal (Utrecht). De activiteiten van Stichting Unfair Amsterdam staan gepland voor november 2023 en vinden plaats in de Gashouder op het Westergasterrein (Amsterdam).

Stichting Unfair Amsterdam over hun projectvoorstel:

“In verschillende stands worden kunstenaars uitgenodigd nieuw of niet eerder getoond werk tentoon te stellen en deze werken zelf te representeren, zonder tussenkomst van derden. Unfair is een grassroots initiatief dat vanuit het oogpunt van de kunstenaar een innovatieve en constructieve bijdrage wil leveren aan de culturele infrastructuur, en zo een gezicht te geven aan actuele ontwikkelingen in de cultuursector en bij te dragen aan een eerlijke kunstmarkt.”

Unfair 2022. Foto: Matthijs Immink

Stichting This Art Foundation over Springboard:

“This Art Fair ontwikkelt onder de werktitel Springboard een manifestatie in de Werkspoorkathedraal in Utrecht en een online platform waar jonge makers snel en effectief in contact kunnen komen met professionals uit het veld. In aanloop naar deze beurs zal een groep experts uit verschillende segmenten van de kunstwereld – van galeriehouders tot curatoren en bestuurders van een non-profit – de kunstenaar begeleiden naar een succesvolle beurspresentatie. Zo hoopt de stichting een breed publiek kennis te laten maken met praktijken die door ongunstige omstandigheden nog sterk onderbelicht zijn.”

Aantal aanvragen: 4

Gehonoreerd: 2

Totaal gevraagd bedrag: € 1.132.000

Toegekend bedrag: € 644.000

Kunst Media

De Open Oproep Kunst Media is bestemd voor tijdschriften en andere publieke media of online platformen. Met de oproep wil het Mondriaan Fonds de betrokkenheid bij, en het gesprek over de hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk bevorderen. Er kan worden aangevraagd voor te publiceren uitingen in het geschreven en het gesproken woord. Dit kan gaan om (een reeks) artikelen of longreads voor (online) tijdschriften, kranten, sociale mediakanalen en andere online platforms, zoals bijvoorbeeld een podcast. Leidend is dat de maatschappelijke waarde van hedendaagse beeldende kunst wordt besproken en gedeeld wordt vanuit een onafhankelijke positie en een breed perspectief.

De Open Oproep Kunst Media staat open voor individuen en organisaties en beide categorieën zijn voor deze eerste oproep evenredig vertegenwoordigd. Er is aangevraagd voor podcasts, een reeks artikelen, essays, nieuwe magazines, internetpublicaties en live programma’s. Veel aanvragen hebben de kunst(kritiek) als onderwerp van onderzoek en reflectie waarin veelal wordt ingegaan op de waarde van kunst en de veranderende maatschappij en de rol of positie van de kunstenaar hierin. Maar ook podcasts over het moederschap, internet artikelen over fair pay of een serie bijeenkomsten over NFT’s behoren tot de onderwerpen waarbinnen aanvragers het gesprek over de hedendaagse beeldende kunst willen verbreden of bevorderen. Een belangrijk criterium bij deze regeling is de impact en zichtbaarheid van het project. Veel aanvragers zijn dan ook samenwerkingen aangegaan om de zichtbaarheid te vergroten. Een kunstpodium werkt bijvoorbeeld samen met een tijdschrift, een ander met een regionale krant en individuele aanvragers met een uitgever of platform.

Een voorbeeld van een gehonoreerde aanvraag is die van Pleasant Place, een platform voor kunst en tuinieren. Pleasent Place heeft ondersteuning ontvangen voor het uitbrengen van een publicatiereeks. Door tuinieren te benaderen als kunstvorm (en de tuin als kunstwerk) streven zij ernaar tuinieren een plek te geven binnen het hedendaags discours over beeldende kunst. Tuinieren is een manier om op een laagdrempelige manier met kunst bezig te zijn en met de publicatiereeks hopen zij de kruisbestuiving tussen beeldende kunst en tuinieren voor een groter publiek onder de aandacht te brengen.

Jue Yang, kunstenaar en beschouwer, heeft via Kunst Media een bijdrage ontvangen voor het schrijven van 3 langere artikelen over de huidige stand van zaken omtrent fair pay in het hedendaagse beeldende kunst veld. Door middel van interviews en onderzoek naar fair pay zullen de teksten ingaan op de werkomstandigheden van kunstenaars en beschouwers, transparantie over hun inkomsten en de manier waarop kunstenaarshonorarium zijn gefinancierd in de afgelopen 10 jaar. Voor dit project wordt samengewerkt met Platform BK en de longreads worden gepubliceerd op de website (new window) van dit platform.

Aantal aanvragen: 31

Gehonoreerd: 16

Totaal gevraagd bedrag: € 1.151.500

Toegekend bedrag: € 485.808

75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 vierden we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. De toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis heeft destijds 15 miljoen ter beschikking gesteld om te investeren in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Mondriaan Fonds kon een bijdrage worden aangevraagd via 6 open oproepen: verbouwingen, herinrichtingen, digitalisering, onderzoek, vernieuwende presentatievormen en grassroots. De open oproepen werden uitgezet door middel van 2 indienrondes met deadlines op 13 januari en 7 september 2020. Over de gehele linie was het budget niet toereikend om alle positief beoordeelde aanvragen toe te kennen. In 2022 zijn als laatste 2 aanvragen uit de aanvraagronde 2020 alsnog toegekend