Magali Reus, On Like Scenery, 2022. Presentatie in Museum Dhondt Dhaenens, België. Courtesy The Approach en Galerie Fons Welters.

Kunst Presentatie Internationaal

Magali Reus, On Like Scenery, 2022. Presentatie in Museum Dhondt Dhaenens, België. Courtesy The Approach en Galerie Fons Welters.

Kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen, kunnen via de regeling Kunst Presentatie Internationaal een bijdrage krijgen voor de kosten van het tonen van het werk. Het doel van deze regeling is het stimuleren en vergroten van de internationale bekendheid en waardering van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland. 

Concreet is de bijdrage bestemd voor kosten die de zichtbaarheid van het werk vergroten en niet in de reguliere begroting van een presentatie zijn opgenomen. Zoals een eventuele gastconservator, reis- en verblijfkosten van betrokken kunstenaars of gastcurator, transport- en daarbij behorende verzekeringskosten, productiekosten en vertaalkosten. Ook een bijdrage in de kosten voor de productie van nieuw werk valt hieronder.

Op basis van het grote aantal aanvragen dat is binnengekomen lijkt het erop dat de internationale uitwisseling zich grotendeels heeft hersteld na een grote afname tijdens de coronapandemie. In 2022 werden ook aanvragen voor projecten en evenementen ingediend die in de voorgaande jaren waren uitgesteld.

Net als in voorgaande jaren kwamen in 2022 de meeste gehonoreerde aanvragen uit Duitsland. Opvallend is dat de activiteiten in België, Verenigde Koninkrijk, Frankrijk en Oostenrijk zijn gestegen. Het aantal activiteiten waarvoor een aanvraag werd ingediend in de Verenigde Staten is iets afgenomen in vergelijking met 2021, maar ligt nog steeds in lijn met de jaren voor de corona-uitbraak. In het geval van België lijkt de geografische ligging, gemeenschappelijke taal en kennis van elkaars culturele veld een positieve uitwerking te hebben op de algehele uitwisseling. Tevens zien we dat bepaalde organisaties een duurzame relatie hebben opgebouwd met kunstenaars uit Nederland. Een voorbeeld hiervan is Museum Dhondt-Dhaenens (Sint-Martens-Latem, België). Deze instelling werkte het afgelopen jaar met 4 kunstenaars uit Nederland samen omtrent 3 projecten: met Jochem van Laarhoven en Bas van den Hurk voor It is part XXX of an ensemble, and this ensemble is no longer necessarily ceremonial, met Manon de Boer voor In conversation with Latifa Laabissi and Laszlo Umbreit en met Magali Reus voor On Like Scenery.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt via de regeling Kunst Presentatie Internationaal vanzelfsprekend ook projecten buiten Europa. Zo kreeg de in Aruba gevestigde kunstenaar Velvet Zoé Ramos in 2022 ondersteuning om in te gaan op een uitnodiging van de Asian Art Biennale in Dhaka (Bangladesh). Mede door de bijdrage van het fonds kon de kunstenaar deelnemen aan de 19e editie van deze biënnale, genaamd Here, There and Everywhere.

Het valt op dat veel van de aanvragen voor deze regeling komen van organisaties die eerdere ervaring hebben met het Mondriaan Fonds of via een Nederlandse kunstenaar zijn geattendeerd op het bestaan van deze regeling. Daarnaast speelt het Internationaal Bezoekersprogramma een belangrijke rol. Door onze buitenlandse bezoekers goed te informeren over de mogelijkheden bij het Mondriaan Fonds vergroten we de kans dat de bezoekers ervoor kiezen om samen te werken met kunstenaars uit Nederland.

Aantal aanvragen: 157

Gehonoreerd: 83

Totaal gevraagd bedrag: € 2.604.454

Toegekend bedrag: € 1.193.133