Compensatieregeling Coronacrisis Musea vijfde steunmaatregel 

De Compensatieregeling Coronacrisis Musea vijfde steunmaatregel maakt deel uit van het vijfde steunpakket voor de cultuursector. Doel van de regeling was het zoveel mogelijk in stand houden van musea die van vitaal belang zijn voor de lokale infrastructuur en die liquiditeitsproblemen kregen of verwachten. Een bijdrage kon worden verstrekt aan musea die in 2020 en 2021 subsidie hebben ontvangen op grond van de ‘Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers’, de ‘Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000–100.000 bezoekers’ of de ‘Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers’.  Bij de bepaling van de hoogte van de bijdrage werd een staffel gehanteerd. De musea waarop deze compensatieregeling betrekking had, zijn door het Mondriaan Fonds op de hoogte gesteld. Het gaat om een eenmalige subsidie.

Aantal aanvragen: 173

Gehonoreerd: 173

Totaal gevraagd bedrag: € 7.668.295

Toegekend bedrag: € 7.668.295