Personeel en organisatie

Het Mondriaan Fonds heeft medewerkers, een bestuur, een raad van toezicht en werkt met adviseurs. Klik in het linker menu voor een toelichting per specifiek onderdeel.