Röntgenfoto van kajak. Foto: Rene Gerritsen

Beschermd Cultuurgoed

Röntgenfoto van kajak. Foto: Rene Gerritsen

De regeling Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (new window) geregistreerd zijn. Doel is de eigenaren te stimuleren zorg te dragen voor deze objecten en collecties en deze voor zover mogelijk publiekstoegankelijk te maken en te houden. De bijdrage wordt gebruikt voor alles dat verband houdt met de zorg voor, en het behoud van dit cultureel erfgoed. Zoals de kosten voor conservering, restauratie en duplicering. Het Mondriaan Fonds draagt maximaal 60% bij.

De aanvraag die in 2022 is ondersteund, is het conserveringstraject van een West Groenlandse Kajak. Deze kajak zal worden getoond door Museum In 't Houten Huis (De Rijp). Doel van het traject is om de staat van de kajak te verbeteren door de bestaande beschadigingen zoveel mogelijk te consolideren en nieuwe beschadigingen te voorkomen. Directeur van Museum In ’t Houten Huis Aldert Pilkes noemt de West Groenlandse Kajak “de Rembrandt van Museum In ‘t Houten Huis” en vertelt het volgende:

"Dankzij de subsidie van het Mondriaan Fonds kan het museum de geheimen van de kajak boven water krijgen. Dit topstuk is onlosmakelijk verbonden met de historie van de Rijper Walvisvaarders en wordt na de conservering op verantwoorde wijze gepresenteerd."

Transport van West Groenlandse kajak. Foto: Museum In ’t Houten Huis

Een aantal projectaanvragen voor deze regeling zijn in 2022 niet ondersteund, omdat daarbij werd aangevraagd voor de restauratie van objecten die niet in het register van beschermde cultuurgoederen zijn geregistreerd.

Aantal aanvragen: 7

Gehonoreerd: 1

Totaal gevraagd bedrag: € 342.507

Toegekend bedrag: € 3.791