Oriëntatiereis

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars naar buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen bieden. Het doel is kennisvermeerdering, visieverbreding en netwerkvorming binnen de culturele sector. De reis geeft een overzicht van de hedendaagse beeldende kunst van de bezochte regio’s, introduceert de belangrijkste spelers en laat de deelnemers kennis maken met de mogelijkheden van uitwisseling van verschillende partijen. Deelname is op basis van open inschrijving. Een adviescommissie adviseert het fonds over de selectie van deelnemers op basis van motivatie en hun onderzoeksvraag.

In 2022 bezochten 15 Nederlandse, Belgische, Deense en Zwitserse bemiddelaars en kunstenaars Porto en Lissabon (Portugal) en Madrid, Barcelona en Valencia (Spanje). De Nederlandse deelnemers waren Alex de Vries (kunstbeschouwer, curator), Carlijn Diesfeldt (curator), David Maroto (kunstenaar), Esther van Rosmalen (curator), Musoke Nalwoga (kunsthistoricus, onderzoeker, curator) en Sarah Rose Guitian Nederlof (kunstenaar). Esther van Rosmalen vertelt het volgende over haar deelname aan de reis:

"Twee weken van inspiratie, geweldige mensen ontmoeten, interessante plaatsen zien en veel leren over de kunstwereld in deze twee landen [..]. Heel interessant om meer te leren over de manieren van werken, de strategieën, de connecties, de onderwerpen en focussen die zo relevant zijn om vanuit een ander perspectief te ervaren. We kregen de kans om een kijkje te nemen achter de schermen in kantoren en depots en om van directeuren en curatoren te leren hoe zij niet alleen nadenken over hun plaats en rol in hun instituut, maar ook in de maatschappij […]. Ook bezochten we veel galeries en tentoonstellingsruimten die zeer specifiek zijn in hun locatie, manier van werken, filosofie of positie."

Het programma bestond uit bezoeken aan musea, presentatie instellingen, galeries, artist-in-residence plekken, kunstenaars, verzamelaars en lokale sleutelfiguren in de verschillende steden. De reis werd vastgelegd via een dagelijkse blog op de website (new window), waarmee de deelnemers kennis en visie overdragen aan vakgenoten en publiek. Daar zijn ook de verslagen van de eerdere reizen terug te vinden.

Deelnemers Oriëntatiereis 2022

Aantal aanvragen: 21

Gehonoreerd: 6

Totaal gevraagd bedrag: € 115.000

Toegekend bedrag: € 34.500