Aankoop Stadsmuseum Rhenen. Jan van Goyen, Gezicht op Rhenen, 1649. Foto: Thijn van de Ven.

Aankopen

Aankoop Stadsmuseum Rhenen. Jan van Goyen, Gezicht op Rhenen, 1649. Foto: Thijn van de Ven.

De bijdrage Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die (indien mogelijk) in samenwerking met andere erfgoedinstellingen bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven. Dit kan op alle collectiegebieden: van hedendaagse kunst en nijverheid tot oude handschriften en natuurhistorische collecties. Het doel van deze regeling is het vergroten van de kwaliteit en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland. De bijdrage gaat naar aankopen die de Collectie Nederland verrijken en die (semi)permanent aan het publiek worden getoond. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 40% van de aankoopprijs.

Paula Rego, De Kussenman, 2004. Aankoop Kunstmuseum Den Haag.

In 2022 zijn aanvragen ontvangen op het gebied van erfgoed en beeldende kunst of een combinatie van beide. Het Kunstmuseum Den Haag ontving een bijdrage voor de aankoop van het werk De Kussenman (2004) (new window) van kunstenaar Paula Rego. Het drieluik De Kussenman (2004) wordt gezien als een topstuk van Rego in haar signature style, die ze vanaf 1994 toepaste. Deze stijl wordt gekenmerkt door het gebruik van pastel, waarbij de voorstellingen zijn gebaseerd op complexe ‘theatrale’ scenes. Benno Tempel, directeur van het Kunstmuseum Den Haag, zegt over de aankoop:

De Kussenman van Paula Rego sluit naadloos aan bij de collectie van Kunstmuseum Den Haag. Het werk past binnen de lange lijn van moderne kunstenaars voor wie jeugdherinneringen een belangrijke rol spelen – zoals Louise Bourgeois – en kunstenaars met een psychologische invalshoek – zoals Odilon Redon, Francis Bacon, Berlinde De Bruyckere en Nalini Malani.”

Ook Naturalis Biodiversity Center in Leiden ontving in 2022 een bijdrage voor een aankoop, namelijk voor de verwerving van een reuzencluster bergkristal afkomstig uit Arkansas, de Verenigde Staten. Het betreft een cluster van museale kwaliteit dat meerdere aanknopingspunten biedt om een brede doelgroep kennis te laten maken met de geologische processen die onze planeet vormgeven. Het object geeft inzicht in de wijze waarop geologische processen de omstandigheden creëren waarin de levende natuur kan gedijen en biodiversiteit ontstaat.

Het Mondriaan Fonds heeft in 2022 ook 2 aanvragen voorgelegd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor een bijdrage uit het Nationaal Aankoopfonds. Deze aanvragen kwamen van Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam) en het Dordrechts Museum. Dit aankoopfonds is bedoeld voor aankopen die van belang zijn voor de verrijking van de Collectie Nederland en niet alleen gefinancierd kunnen worden vanuit het budget van het fonds. Het ministerie van OCW heeft voor beide aanvragen de bijdrage uit het Nationaal Aankoopfonds toegekend.

Klik hier (new window) voor een overzicht van alle aankopen die met een bijdrage van het Mondriaan Fonds mogelijk zijn gemaakt.

Aantal aanvragen: 15

Gehonoreerd: 10

Totaal gevraagd bedrag: € 10.826.400

Toegekend bedrag: € 1.785.667