Andere financieringsvormen

Het Mondriaan Fonds speelt in op andere vormen van financiering en ondersteuning van beeldende kunst. In 2022 werd vanuit de pilotprojecten bijgedragen aan financiering via Fonds Kwadraat en voordekunst.

Fonds Kwadraat

Al 50 jaar verstrekt Fonds Kwadraat rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars en ontwerpers. De leningen, van maximaal € 8.000, zijn bedoeld voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk en voor benodigde apparatuur. Doel is het versterken en stimuleren van de economische en financiële onafhankelijkheid van kunstenaars. Door bij Fonds Kwadraat aan te vragen kunnen kunstenaars snel over een bedrag beschikken waarmee zij een volgende stap kunnen zetten. Op deze manier kan hun artistieke praktijk groeien.

Het Mondriaan Fonds heeft een ‘fonds op naam’ ingericht binnen Fonds Kwadraat. Kunstenaars die de afgelopen 12 maanden een bijdrage hebben ontvangen van het Mondriaan Fonds kunnen een rentevrije lening afsluiten zonder dat hun aanvraag hoeft te worden beoordeeld door de commissie van Fonds Kwadraat. Daar waar banken zelden een lening verstrekken aan kunstenaars, kan via Fonds Kwadraat een voorfinanciering worden gedaan of word de gevraagde eigen bijdrage voor projectaanvragen bij het Mondriaan Fonds gefinancierd. Ook kunnen kunstenaars direct na hun afstuderen een lening aanvragen bij Fonds Kwadraat.

In 2022 hebben het Mondriaan Fonds en Fonds Kwadraat aanvullend een pilot uitgevoerd waarbij kunstenaars de mogelijkheid werd geboden om financiering aan te vragen voor een investering in een goede website. Beeldend kunstenaars die een nieuwe website willen laten maken of een bestaande website willen laten aanpassen konden de helft van het begrote totaalbedrag rentevrij lenen bij Fonds Kwadraat. De andere helft werd door het Mondriaan Fonds beschikbaar gesteld als bijdrage. Klik hier (new window) voor meer informatie.

Het aantal leningen was in 2022 hoger dan in 2021. Dit is mede te verklaren dankzij de extra regeling voor nieuwe websites. Verder werden er leningen verstrekt voor de investering in publicaties, collecties, exposities, installaties en eindpresentaties op kunst- en designacademies, performances en apparatuur.

Voordekunst

Het Mondriaan Fonds levert sinds 2017 een bijdrage aan culturele projecten die gebruikmaken van crowdfunding via voordekunst.nl (new window). Met de bijdrage aan crowdfunding wil het Mondriaan Fonds kunstenaars en culturele instellingen stimuleren om gebruik te maken van deze manier van fondsenwerving. Binnen de samenwerking met voordekunst wordt kunstenaars een aanvullende mogelijkheid geboden om het doelbedrag van hun crowdfundingcampagne te realiseren en publiek draagvlak te organiseren. Dit geeft crowdfundingacties een vliegende start en levert aansprekende en geslaagde campagnes op.