COME ALIVE, 2022. Samantha Nye, Visual Pleasure Jukebox Cinema, 2021. Foto: Gert Jan van Rooij

Kunst Erfgoed Presentatie

COME ALIVE, 2022. Samantha Nye, Visual Pleasure Jukebox Cinema, 2021. Foto: Gert Jan van Rooij

Beeldende kunstinstellingen, musea, kunstpodia, festivals en erfgoedinstellingen kunnen via de regeling Kunst Erfgoed Presentatie een bijdrage aanvragen voor bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en erfgoed. Het doel van deze regeling is om bijzondere kunst- en erfgoedpresentaties te stimuleren die zich onderscheiden van het vaste programma en op inspirerende wijze een brug slaan naar het publiek. Zo stimuleert het Mondriaan Fonds een veelzijdig aanbod dat recht doet aan de diversiteit in onze samenleving en de betrokkenheid versterkt tussen kunst, erfgoed en publiek. De hoogte van de bijdrage is maximaal 40% van de variabele projectkosten.

In 2022 nam het aantal ontvangen aanvragen met ruim 12% af ten opzichte van 2021. Van de in 2022 ingediende aanvragen werd 50% gehonoreerd. Dit is gelijk aan het percentage gehonoreerde aanvragen in 2021. Bij de toekenningen ging het om 67% beeldende kunst aanvragen, 30% erfgoed aanvragen en 3% erfgoedmanifestaties.

Stichting De Bastei in Nijmegen ontving een bijdrage voor een interactieve tentoonstelling waarin actuele vraagstukken over onze voedselvoorzieningen in een brede cultuurhistorische context worden geplaatst. Bezoekers komen via deze presentatie in aanraking met verschillen en paralellen tussen het huidige voedselsysteem en dat van vorige eeuwen. De introductie van het thema voedsel(productie) biedt een nieuwe kijk op de relatie tussen mens en natuur binnen het verhaal van De Bastei.

De Bastei Buurtsuper (Nijmegen). Foto: Henrik de Goffau

Stichting De Cultuur Kameleon (Amsterdam) ontving een bijdrage voor de realisatie van een semipermanente presentatie in het Jewish Cultural Historical Museum (Willemstad, Curaçao). In de presentatieruimte worden verhalen over de Joodse gemeenschap in het Caribisch gebied en de Tweede Wereldoorlog inzichtelijk gemaakt voor een groot publiek. De historische verhalen worden gepresenteerd binnen een hedendaagse context waarbij ruimte is voor thema’s als uitsluiting, discriminatie, diversiteit en racisme.

Archeologiebudget binnen Kunst Erfgoed Presentatie

Net als in de periode 2018-2021 is er in 2022 speciale aandacht geweest voor grootschalige publieksactiviteiten voor archeologie, zodat de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek en het publieksbereik wordt vergroot. Het fonds droeg in 2022 bij aan het tentoonstellingsproject Kemet van het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden). In dit project zal inspiratie uit het oude Egypte centraal komen te staan en worden archeologische objecten verbonden met elementen uit de muziek- en filmsector en hedendaagse kunst.

Aantal aanvragen: 162

Gehonoreerd: 79

Totaal gevraagd bedrag: 7.800.404

Toegekend bedrag: € 3.069.601