Kunsthuis SYB, Een trainingssessie van de Onkruidenier tijdens Langstme, de Derde Triënnale van Beetsterzwaag. Foto: Sjoerd Knol

Programma’s Kunstpodia 2022

Kunsthuis SYB, Een trainingssessie van de Onkruidenier tijdens Langstme, de Derde Triënnale van Beetsterzwaag. Foto: Sjoerd Knol

De regeling Programma’s Kunstpodia 2022 is bestemd voor kunstpodia met publiekstoegankelijke jaarprogramma’s van 1 tot 4 jaar. Het doel van deze regeling is om kunstpodia te stimuleren publiekstoegankelijke programma’s te maken die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Een gevarieerd aanbod zorgt in samenhang voor een volwaardig beeldende kunstveld in Nederland en een gevarieerd publiek. Voor de instellingen die in aanmerking willen komen, geldt dat ze geen collectie hebben en dat het presenteren van beeldende kunst een kernactiviteit is.

De regeling kent 4 categorieën – Start, Basis, Pro en Breed – en geeft instellingen de mogelijkheid tot groei en ontwikkeling. Elke categorie heeft eigen criteria, waarbij budget, periode en vereisten toenemen. Ondanks de onzekerheid die de coronacrisis met zich heeft meegebracht, wisten de meeste kunstpodia in 2022 hierop adequaat te reageren met een aangepast (online) programma. De commissie zag een aantal thema’s terugkomen in de programmaplannen: zoals zorg en ecologie. Het viel op dat de programma’s veelal inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

In vergelijking tot het voorgaande jaar is de landelijke spreiding van de toekenningen in de ronde 2022 toegenomen met 57%. De toekenningen in de ronde 2022 zijn verspreid over alle provincies van Nederland, namelijk 2 toekenningen in Noord-Brabant, 2 in Limburg, 2 in Gelderland, 1 in Drenthe, 5 in Noord-Holland, 6 in Zuid-Holland, 1 in Zeeland, 1 in Utrecht, 2 in Groningen, 1 in Overijssel en 2 in Friesland. Uit de provincie Flevoland zijn geen aanvragen ingediend. Verder is er 1 toekenning gedaan aan een organisatie op Aruba.

VierVaart, Habitat Multiform, groepstentoonstelling van Tanja Smeets, Mette Sterre, Maartje Korstanje, 2022

Voor de categorie Start geldt bijdrage van € 25.000 voor 1 kalenderjaar. Het Mondriaan Fonds ontving hiervoor in 2022 50 aanvragen, waarvan 12 initiatieven een toekenning ontvingen: Blind Walls Gallery (Breda), Dat Bolwerck (Zutphen), Destination Unknown (Weert), Into Nature (Assen), Ja Ja Ja Nee Nee Nee (Amsterdam), Manifold Books (Amsterdam), Plaatsmaken (Arnhem), RADIUS (Delft), SEA Foundation (Tilburg), Shimmer (Rotterdam), VierVaart (Groede) en WET (Rotterdam). Daarnaast hebben 5 aanvragen een positieve beoordeling gekregen, maar konden deze niet gehonoreerd worden door een tekort aan budget. Dat zijn: Bureau Postjesweg (Amsterdam), Derde Wal (Nijmegen), Greylight Projects (Heerlen), Playbill (Amsterdam) en The Balcony (Den Haag).

Voor de categorie Basis geldt de bijdrage € 110.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren. Het Mondriaan Fonds ontving hiervoor in 2022 27 aanvragen, waarvan 12 organisaties een toekenning ontvingen: A Tale of a Tub (Rotterdam), Ateliers ’89 (Aruba), Fotodok (Utrecht), het resort (Groningen), Hotel Maria Kapel (Hoorn), Institute for Human Activities (Amsterdam), Kunstenlab (Deventer), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Reverb/Klankvorm (Rotterdam), Sign (Groningen), Video Power (Maastricht) en W139 (Amsterdam). Door een tekort aan budget, konden 3 positief beoordeelde organisaties niet worden gehonoreerd. Dat zijn Casco Art Institute (Utrecht), De Fabriek (Eindhoven) en Page Not Found (Den Haag).

Project Space 1646, Chiral Gate, solotentoonstelling Paul DD Smith’s 2022. Foto: Maarten Nauw

Voor de categorie Pro geldt een bijdrage van € 175.000 per jaar, voor 3 kalenderjaren. Het Mondriaan Fonds ontving hiervoor in 2022 3 aanvragen, waarvan 2 aanvragen een toekenning kregen: Project Space 1646 (Den Haag) en VHDG (Leeuwarden). Voor de categorie Breed geldt een bijdrage van € 275.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren. Het Mondriaan Fonds ontving hiervoor in 2022 1 aanvraag. Binnen deze categorie is geen toekenning gedaan. Het budget voor deze categorie blijft behouden voor de volgende aanvraagronde voor Programma’s Kunstpodia. In totaal hebben 26 kunstpodia een bijdrage via de regeling Programma’s Kunstpodia 2022 ontvangen. Klik hier (new window) voor meer informatie over de toekenningen.

Aantal aanvragen: 81

Gehonoreerd: 26

Totaal gevraagd bedrag: € 9.865.000

Toegekend bedrag: € 3.990.000