Compensatieregeling Coronacrisis Kunstpodia vijfde steunmaatregel

Het Mondriaan Fonds heeft met de Compensatieregeling Coronacrisis Kunstpodia vijfde steunmatregel in 2022 ondersteuning geboden aan instellingen die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren en als gevolg van coronamaatregelen werden geconfronteerd met verminderde inkomsten. De ondersteuning was bedoeld voor instellingen die een bijdrage Programma’s Kunstpodia of een bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds hebben ontvangen tussen 2019 en 2022, voor ten minste 2 aaneengesloten jaren waaronder 2021. Voorwaarde voor de extra ondersteuning was dat de instellingen moesten voldoen aan een minimaal eigen inkomstenpercentage.

De 17 kunstpodia waarop deze compensatieregeling betrekking had, zijn door het Mondriaan Fonds op de hoogte gesteld. De bijdrage werd door het fonds berekend en overgemaakt naar de betreffende instellingen.

Aantal aanvragen: 17

Gehonoreerd: 17

Totaal gevraagd bedrag: € 2.337.700

Toegekend bedrag: € 2.337.700